Banner

BÁO CÁO THANH TRA NĂM 2017

Đăng lúc: Thứ tư - 13/06/2018 08:16 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Hoạt động thanh tra nhân dân năm 2017 và Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018
   CĐCS HỘI CHỮ THẬP ĐỎ                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN THANH  TRA NHÂN DÂN                                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 
  Số: 35/BC-BTTND                                                                     Năm Căn, ngày 30  tháng12  năm 2017
 


BÁO CÁO
Hoạt động thanh tra nhân dân năm 2017
và Kế hoạch công tác thanh tra năm 2018
 
           Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn năm 2017 (số 167/NQ-HCTĐ, ngày 30/12/2016); Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả thanh tra giám sát năm 2017 và xây dựng Kế hoạch hoạt động thanh tra năm 2018 như sau:
           I. Kết quả hoạt động thanh tra năm 2017
          1. Thuận lợi, khó khăn
          a) Thuận lợi
          - Sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra và thanh tra;
          - Đội ngũ thanh tra nhân dân là viên chức qua đào tạo chuyên môn từ trung cấp trở lên là yếu tố tác động trực tiếp và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban TTND.
         b) Khó khăn
         - Các thành viên Ban Thanh tra nhân dân kiêm nhiệm công việc nhiều;
         -  Ít có thời gian và điều kiện để nghiên cứu sâu các hoạt động của thanh tra.
        2. Kết quả thanh tra, giám sát
        a) Giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách
        - Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của địa phương, của ngành đã được triển khai đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị và tổ chức thực hiện theo yêu cầu về thời gian;
        - Tham gia đóng góp đầy đủ các quỹ: Đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo, Nạn nhân chất độc da cam, Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, Bảo trợ trẻ em, Vì phụ nữ nghèo, Mái ấm công đoàn, tương trợ và vận động ủng hộ đồng bào miền Trung.
        - Kết quả vận động nguồn lực trị giá 5.205,638 đạt 130,12%  (5.205,638/4.000) kế hoạch năm, vượt chỉ tiêu 30,12%, tăng 13,09% (5.205,638/4.603,172) so với năm 2016; tỷ suất hoạt động đạt 8,50 lần (5.205,638/611,887).
       b) Giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với CB, CC, VC
       - Thực hiện chi trả lương, đóng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, kịp thời;
       - Nâng lương thường xuyên 01 công chức, trước thời hạn 01 viên chức đúng quy định; hỗ trợ 03 lượt viên chức tham gia hiến máu tình nguyện;
       - Hỗ trợ 02 viên chức thôi việc đúng quy định theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
       c) Giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức
       - Kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2017
      + Tập thể đơn vị
       * Đơn vị xuất sắc năm 2017;
       * Tập thể Lao động tiên tiến;
       * Hạng Nhất Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện;
       * Công đoàn cơ sở vững mạnh;
       * Bằng khen Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;
       * Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.
      + Cá nhân
       * Lao động tiên tiến 02 người;
       * Cán bộ Chữ thập đỏ xuất sắc cấp tỉnh 01 người;
       * Bằng khen Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 02 người;
       * Biểu dương Người làm công tác xã hội tiêu biểu 01 người;
       * Giấy khen Liên đoàn Lao động huyện 01 người;
       - Công tác tổ chức bộ máy được kiện toàn; công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ được quan tâm; lối làm việc, phong cách làm việc được sửa đổi, mối quan hệ phối hợp làm việc trong cơ quan, với cơ quan liên quan được tăng cường.
       d) Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo: không có đơn thư phải giải quyết.
       e) Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động
       - Dân chủ trong nội bộ cơ quan
      + Chủ tịch Hội quản lý, điều hành hoạt động cơ quan theo chế độ Thủ trưởng và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công theo Quy chế làm việc của cơ quan Thường trực Hội Chữ thập đỏ và Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện nhiệm kỳ 2016-2021.
      + Công chức, viên chức đã thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi; xác định việc không được làm, những việc phải được biết, những việc phải tham gia ý kiến để Thủ trưởng quyết định.
      + Những việc giám sát, kiểm tra: Thực hiện chủ trương chính sách pháp luật, sử dụng kinh phí, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản; thực hiện quy chế làm việc; quyền, lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
      - Dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc; xây dựng được mối quan hệ với cấp dưới và cơ quan phối hợp trong sự chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ của Hội trong các hoạt động nhân đạo.
      3. Đánh giá chung
      a) Những mặt làm được
      - Ban Thanh tra nhân dân đã bám sát chức năng, nhiệm vụ; thực hiện giám sát đúng nội dung theo quy định;
      - Hiệu quả đã tác động thúc đẩy các hoạt động của Hội và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.
      b) Những hạn chế cần khắc phục
      - Nghiên cứu thực hiện chức năng giám sát chưa sâu, chưa tổ chức giám sát độc lập;
      - Kết quả giám sát chủ yếu qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch được triển khai.
     II. Kế hoạch hoạt động thanh tra năm 2018
     1. Nhiệm vụ chủ yếu
      - Giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị và phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn, thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong các hoạt động ở dơn vị.
      - Tăng cường giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức về: Tiền lương, nâng lương, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, chế độ nghỉ phép, thi đua khen thưởng.
     - Đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; việc đăng ký thi đua khen thưởng; việc quản lý, sử dụng tài chính, mua sắm trang thiết bị.
     - Giám sát giải quyết khiếu nại tố cáo và tham gia kiểm tra khi có yêu cầu.
Hội
     2. Tổ chức thực hiện
      - Sắp xếp tổ chức, phân công nhiệm vụ giám sát của từng thành viên trong Ban Thanh tra nhân dân (3 thành giám sát trực tiếp tại 3 cơ quan đơn vị);
      - Xây dựng kế hoạch giám sát, thanh tra thực hiện theo định kỳ về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;
      - Thường xuyên giữ mối quan hệ làm việc và phối hợp công tác kiểm tra công đoàn để tăng cường chức năng giám sát;
      - Thực hiện chế độ sinh hoạt, hội họp, báo cáo kịp thời theo quy định.
     
     Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018./.

Nơi nhận:                                                                                            TM. BAN THANH TRA NHÂN DÂN
- Ban Chấp hành CĐCS;                                                                                  TRƯỞNG BAN
- Thành viên Ban Thanh tra nhân dân;
- Lưu Ban TTND..
                                                                                        
 
                                                                                                                                Lâm Kỳ Hẹn
  
TM. BAN CHẤP HÀNH  CĐCS            
               CHỦ TỊCH                                                            
 
 
 
 
               Lâm Kỳ Hẹn                                                                  
Tác giả bài viết: Lâm Kỳ Hẹn
Nguồn tin: Lâm Kỳ Hẹn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 409
  • Tháng hiện tại: 114510
  • Tổng lượt truy cập: 2221910