Banner

BÁO CÁO

Đăng lúc: Thứ tư - 28/12/2016 21:41 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Hoạt động thanh tra nhân dân năm 2016 và Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017
     CĐCS HỘI CHỮ THẬP ĐỎ                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN THANH TRA NHÂN DÂN                        Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
        Số: 36/BC-BTTND                                     Năm Căn, ngày 12 tháng 12 năm 2016
 
                                                      BÁO CÁO
                        Hoạt động thanh tra nhân dân năm 2016
                      và Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017

          Căn cứ Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả thanh tra giám sát năm 2016 và xây dựng Kế hoạch hoạt động thanh tra năm 2017 như sau:
          I. Kết quả hoạt động thanh tra năm 2016
          1. Thuận lợi, khó khăn
          a) Thuận lợi: Sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra và thanh tra; đội ngũ thanh tra nhân dân là viên chức đã qua đào tạo có chuyên môn từ trung cấp trở lên, đây là yếu tố tác động trực tiếp và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.
           b) Khó khăn: Các thành viên Ban Thanh tra nhân dân kiêm nhiệm công việc nhiều nên ít có thời gian và điều kiện để nghiên cứu sâu các hoạt động của thanh tra.
           2. Kết quả thanh tra, giám sát
           a) Giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách:
            - Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và của địa phương, của ngành đã được triển khai đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan và tổ chức thực hiện theo yêu cầu về thời gian;
            - Tham gia tốt các cuộc vận động lập quỹ: Đền ơn đáp nghĩa 300.000 đồng, Vì người nghèo 300.000 đồng, Nạn nhân chất độc da cam 300.000 đồng, Bảo trợ người TT&TMC 300.000 đồng, Bảo trợ trẻ em 300.000 đồng, Vì phụ nữ nghèo, Mái ấm công đoàn, tương trợ, đóng góp xây dựng công trình nhân đạo 8,595 triệu đồng và ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử năm 2016 là 143 bao quần áo, trọng lượng 2.262kg và tiền mặt trị giá 122,1 triệu đồng;
            - Kết quả giám sát các hoạt động: xã hội nhân đạo trị giá 3.541,589 triệu đồng, phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai trị giá 154,5 triệu đồng, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng trị giá 742,329 đồng, hiến máu tình nguyện đã có 587 lượt người tham gia hiến 692 đv/250ml trị giá 236,36 triệu đồng.
           b) Giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với CB, CC, VC
           - Thực hiện chi trả lương, đóng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ kịp thời;
           - Nâng lương thường xuyên 02 người đúng quy định; hỗ trợ 03 lượt viên chức tham gia hiến máu tình nguyện.
           c) Giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức
           - Kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2016
          + Tập thể đơn vị đã đề nghị
            * Tập thể Lao động tiên tiến;
            * Tập thể Lao động xuất sắc.
            * Bằng khen Trung ương Hội;
            * Bằng khen Ủy Ban nhân dân tỉnh Cà Mau;
            * Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện chưa xét;
            * Công đoàn cơ sở vững mạnh.
            + Cá nhân đã đề nghị
            * Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 01 người;
            * Lao động tiên tiến 03 người.
            * Bằng khen Trung ương Hội 03 người;
            * Bằng khen Ủy Ban nhân dân tỉnh Cà Mau 01 người;
            * Giấy khen Tỉnh hội 01 người;
            * Giấy khen Liên đoàn Lao động huyện 01 người;
             - Công tác tổ chức bộ máy được kiện toàn; công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ được quan tâm; lối làm việc, phong cách làm việc được sửa đổi, mối quan hệ phối hợp làm việc trong cơ quan, với cơ quan liên quan được tăng cường.
            d) Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo: không có đơn thư phải giải quyết.
            e) Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động
            - Dân chủ trong nội bộ cơ quan
            + Chủ tịch Hội quản lý, điều hành hoạt động cơ quan theo chế độ thủ trưởng; Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch trong chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công theo Quy chế làm việc của Hội Chữ thập đỏ và Ban Chấp hành.
             + Công chức, viên chức đã thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi; xác định việc không được làm, những việc phải được biết, những việc phải tham gia ý kiến để Thủ trưởng quyết định.
            + Những việc giám sát, kiểm tra: Thực hiện chủ trương chính sách pháp luật, sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chế độ chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản cơ quan; thực hiện nội quy, quy chế cơ quan; quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan.
            - Dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc xây dựng được mối quan hệ với cấp dưới và cơ quan phối hợp trong sự chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ của Hội trong các hoạt động nhân đạo.
            3. Đánh giá chung
            a) Những mặt làm được
            - Ban Thanh tra nhân dân đã bám sát chức năng, thực hiện giám sát đúng nội dung theo quy định;
            - Hiệu quả đã tác động thúc đẩy các hoạt động của Hội và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức.
            b) Những hạn chế cần khắc phục
             - Nghiên cứu thực hiện chức năng giám sát chưa sâu, chưa tổ chức giám sát độc lập.
             - Kết quả giám sát chủ yếu qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch được triển khai;
             II. Kế hoạch hoạt động thanh tra năm 2017
            1. Nhiệm vụ chủ yếu
            - Giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị và phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn, thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong các hoạt động của dơn vị.
            - Tăng cường giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức về: tiền lương, nâng lương, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, chế độ nghỉ phép, thi đua khen thưởng.
            - Đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức; việc đăng ký thi đua khen thưởng; việc quản lý, sử dụng tài chính, mua sắm trang thiết bị.
            - Giám sát giải quyết khiếu nại tố cáo và tham gia kiểm tra khi có yêu cầu.
Hội
            2. Tổ chức thực hiện
            - Sắp xếp tổ chức, phân công nhiệm vụ giám sát của từng thành viên trong Ban thanh tra nhân dân (3 thành giám sát trực tiếp tại 3 cơ quan đơn vị);
            - Xây dựng kế hoạch giám sát, thanh tra thực hiện theo định kỳ về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;
            - Thường xuyên giữ mối quan hệ làm việc và phối hợp công tác kiểm tra công đoàn để tăng cường chức năng giám sát;
             - Thực hiện chế độ sinh hoạt hội họp, báo cáo kịp thời theo quy định.
            Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017./.

   TM. BCH CĐCS                            TM. BAN THANH TRA NHÂN DÂN
     CHỦ TỊCH                                                 TRƯỞNG BAN
 
         (đã ký)                                                           (đã ký)
 
Trương Bích Thuận                                      Lâm Kỳ Hẹn
 
        
Tác giả bài viết: Trương Bích Thuận
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Khách viếng thăm: 9
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11406
  • Tổng lượt truy cập: 2345147