Banner

KẾ HOẠCH

Đăng lúc: Thứ hai - 13/02/2017 21:18 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  LĐLĐ HUYỆN NĂM CĂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS HỘI CHỮ THẬP ĐỎ                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                       
         Số:10/KH.CĐCS                                  Năm Căn, ngày 12 tháng 02 năm 2017
                                                                     
                                                      KẾ HOẠCH
                Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị
   “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
                                 
        Căn cứ Kế hoạch số 06-KH/CB, ngày 03/02/2017 của Ban Chi ủy Chi bộ về  thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:
        I. Mục đích, yêu cầu
        1. Mục đích
         - Tạo nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, công chức, viên chức,đoàn viên để tự giác việc học tập và làm theo;
         - Xây dựng cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
         2. Yêu cầu
         - Công tác tuyên truyền sâu rộng thường xuyên, liên tục có hệ thống bằng những hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, công chức, viên chức học tập và làm theo.
          - Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương tư khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và làm tiêu chuẩn bình xét thi đua hàng năm.
 
          II. Nội dung
          1. Quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.
           2. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện sinh động qua chính tấm gương đạo đức của Người về: Tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội và tinh thần quốc tế trong sáng.
           3. Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tình yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương.

          III. Nhiệm vụ và giải pháp
           1. Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kế hoạch của Huyện ủy, Chi bộ và Liên đoàn lao động huyện hàng năm;
            2. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong độ ngũ cán, bộ đoàn viên;
            3. Xác định nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhất là trong việc thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên;
            4. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện và sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm; kết hợp biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo của cán bộ, công chức, viên chức trong công đoàn.

              III- Tổ chức thực hiện
            1. Tổ trưởng Tổ Công đoàn Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Phòng Y tế trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chấp hành để tổng hợp báo cáo.
             2. Căn cứ Kế hoạch của Ban Chấp hành công đoàn và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, cán bộ, công chức, đoàn viên, xây dựng kế hoạch cá nhân đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Nơi nhận:                                             TM/ BAN CHẤP HÀNH
- Liên đoàn Lao động huyện;                        CHỦ TỊCH
- Chi bộ Hội Chữ thập đỏ;
- Tổ Công đoàn trực thuộc;
- Lưu.                                                               (đã ký)
                                                                                    
                                                                                                    
                                                                Trương Bích Thuận
                     
 
Tác giả bài viết: Trương Bích Thuận
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Khách viếng thăm: 8
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 254
  • Tháng hiện tại: 12494
  • Tổng lượt truy cập: 2346235