Banner

BÁO CÁO

Đăng lúc: Thứ năm - 01/06/2017 22:52 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
                                                                                                MẪU SỐ 1-HĐCĐ
                                                                                        (Dùng cho công đoàn cơ sở
                                                                                                   và nghiệp đoàn)
 LĐLĐ HUYỆN NĂM CĂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS HỘI CHỮ THẬP ĐỎ                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          
            Số: 23/BC-CĐCS                                           
                                                          BÁO CÁO
                                            6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
A. SỐ LIỆU
 
TT
 
Nội dung
 
Đơn vị
tính
 
Số
lượng
 
Ghi
chú
  I. Tình hình lao động
  1. Lao động      
1 Tổng số lao động người 11  
2 Trong đó: nữ 5  
  2. Việc làm      
3 Số lao động thiếu việc làm người    
4 Trong đó: nữ    
  3. Tiền lương      
5 Tiền lương bình quân tháng của 1 người lao động đồng 3.977.785  
           + Số người được tính người 11  
6 Tổng số tiền doanh nghiệp còn nợ lương người lao động đồng    
  4. Nhà ở      
7 Số người được nhà nước, cơ quan, doanh nghiệp bố trí nhà ở người 0  
8 Số người phải tự thuê nhà ở 0  
  5. Thực hiện hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp      
9 Số lao động được ký hợp đồng lao động người    
10 Số lao động được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp người 11  
  6. Tranh chấp lao động tập thể, đình công      
11 Tổng số vụ tranh chấp lao động tập thể, đình công đã xảy ra vụ    
  Nguyên nhân tranh chấp      
12  + Về quyền vụ    
13  + Về lợi ích    
14  + Về quyền và lợi ích    
15  + Về các nguyên nhân khác    
  7. Công tác an toàn, vệ sinh lao động      
16 Tổng số vụ tai nạn lao động vụ    
17        - Trong đó: Tai nạn chết người    
18 Số người bị tai nạn lao động người    
19        - Trong đó: Số người chết    
20 Số người mắc bệnh nghề nghiệp    
  8. Thỏa ước lao động tập thể      
21 Đơn vị có thỏa ước tập thể có/không    
  9. Thực hiện quy chế dân chủ      
22 Đơn vị có tổ chức hội nghị người lao động hoặc hội nghị cán bộ, công chức có/không  
23 Đơn vị có tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với người lao động    
24 Đơn vị có Ban Thanh tra nhân dân  
25 Đơn vị có quy chế dân chủ  
  II. Chăm lo, bảo vệ lợi ích cho đoàn viên và người lao động
26 Số đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau được công đoàn hỗ trợ, thăm hỏi người    
27 Số tiền hỗ trợ, thăm hỏi đồng    
28 Số đoàn viên và người lao động được khám sức khỏe định kỳ người    
29 Số đoàn viên và người lao động bị xâm phạm về quyền, lợi ích được công đoàn cơ sở đứng ra bảo vệ người    
  III. Công tác thi đua
  1. Sáng kiến      
30 Số sáng kiến được công nhận sáng kiến 01  
31 Giá trị làm lợi đồng    
32 Tiền thưởng sáng kiến 1.210.000  
  2. Công trình, sản phẩm thi đua      
33 Số công trình, sản phẩm thi đua được công nhận CT,SP    
34 Giá trị công trình, sản phẩm thi đua được công nhận đồng    
  IV. Công tác tuyên truyền, giáo dục
  1. Tuyên truyền, giáo dục      
35 Số cuộc tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách, pháp luật.. do công đoàn tổ chức cuộc 13  
 
36
Số đoàn viên và người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn  
người
 
143
 
  2. Văn hóa, thể thao      
37 Số cuộc hội thao, hội diễn văn nghệ do công đoàn chủ trì hoặc tham gia tổ chức cuộc    
38 Số lượt người tham gia người    
  3. Học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp      
39 Số đoàn viên và người lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp người 05  
40 - Trong đó: nữ 02  
  4. Công đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng      
41 Số đoàn viên công đoàn ưu tú được công đoàn cơ sở giới thiệu cho tổ chức Đảng người    
42 Số đoàn viên công đoàn ưu tú do công đoàn cơ sở giới thiệu được kết nạp vào Đảng người    
  V. Công tác nữ công
43 Số người đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” người 05  
44 Số ủy viên Ban nữ công quần chúng 01  
  VI. Đoàn viên, cán bộ công đoàn
45 Tổng số đoàn viên công đoàn người 11  
46 - Trong đó: nữ 05  
47 Số cán bộ công đoàn chuyên trách 0  
48 - Trong đó: nữ 0  
49 Số cán bộ công đoàn không chuyên trách 03  
50 - Trong đó: nữ   02  
 
      B. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:
     - Vận động đoàn viên hỗ trợ cho người nghèo thị trấn Năm Căn trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017 được 200 kg gạo, 80 suất quà, tổng trị giá 22.600.000 đồng.
     - Phối hợp và vận động đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội xuân hồng” năm 2017, hưởng ứng “Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế” – 8/5 được 303 người hiến được 375,4 đơn vị máu/250ml.
     - Xây dựng Kế hoạch và đăng ký thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/HU, ngày 26/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
     - Tham dự họp mặt 8/3 do LĐLĐ huyện tổ chức; phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị họp mặt 8/3 cho các chị là nữ công chức, viên chức đơn vị và Công đoàn tặng quà 100.000đ/chị, (Hội Chữ thập đỏ 400.000 đồng (200.000đ/chị), Hội Đông Y 600.000 đồng (300.000đ/chị), Phòng Y tế 500.000/chị), tổng trị giá 1.500.000 đồng; cấp giấy Chứng nhận đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cho 5 chị.
     - Tham gia đóng góp Quỹ nạn nhân chất độc da cam 300.000 đồng (Hội Chữ thập đỏ); Quỹ Đến ơn đáp nghĩa, hỗ trợ hộ gia đình người có công với cách mạng gặp khó khăn trên địa bàn huyện, Quỹ vì người nghèo năm 2017 (Hội Chữ thập đỏ 600.000 đồng, Hội Đông y 400.000 đồng , phòng Y tế 300.000 đồng), tổng  1.300.000 đồng; Quỹ xây dựng và sửa chữa nhà “Mái ấm công đoàn” năm 2017 với số tiền 770.000 đồng.
      - Báo cáo Danh sách công tác nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tại Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023; triển khai Kế hoạch đổi thẻ đoàn viên công đoàn.
     - Phối hợp với Trung tâm y tế tham gia khám bệnh miễn phí và trao quà cho người nghèo xã Tam Giang Đông, Tam Giang, Đất Mới, tổng trị giá 171.064.000 đồng. Phối hợp bàn giao nhà cho nạn nhân chất độc da cam xã Tam Giang trị giá 46.500.000 đồng.
     - Tiếp nhận 100 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn ở thị trấn, tổng trị giá trên 35.000.000 đồng.
     - Phát động CNVCLĐ tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”; hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5 tháng 6 năm 2017.
      - Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức và tặng quà cho các cháu là con CNVCLĐ nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, công đoàn hỗ trợ 600.000 đồng, (Hội Chữ thập đỏ 300.000đ/3 cháu, Hội Đông y 400.000đ/4 cháu, phòng Y tế 1.000.000đ/5 cháu), tổng trị giá 2.300.000 đồng.

       C. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không
                                       
                                                                    Ngày  02 tháng  6  năm 2017
Nơi nhận:                                                       TM. BAN CHẤP HÀNH 
- LĐLĐ huyện;                                                         CHỦ TỊCH
- Chi bộ;
- 3 Tổ CĐ;                                                                  (đã ký)
- Lưu.
   
                                                                            Trương Bích Thuận
Tác giả bài viết: Trương Bích Thuận
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 304
  • Tháng hiện tại: 12544
  • Tổng lượt truy cập: 2346285