Banner

DANH SÁCH NHÂN SỰ

Đăng lúc: Thứ tư - 31/05/2017 21:42 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Ban Thường vụ, Ban Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện nhiệm kỳ 2016–2021

  TT Họ và tên Năm sinh Quê quán Dân tộc Tôn giáo Năm  vào Đảng Trình độ   Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú
Nam Nữ Học vấn Chính
trị
 
CMNV
Tin học Ngoại ngữ
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Nguyễn Quang Sơn 1958   Hà Nam Kinh Không 1984 10/10 Tr. cấp ĐHSP A   Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tái cử
2 Trương Bích Thuận   1975 Cà Mau Kinh Không 2000 12/12 Tr. cấp CN. LTH A   P. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tái cử
3 Lâm Kỳ Hẹn 1979   Cà Mau Kinh Không 2010 12/12   CĐ SP A A UV Thường trực Hội CTĐ huyện Tái cử
4 Trịnh Thị Phương Linh   1990 Cà Mau Kinh Không 2014 12/12 Đh.TC ĐH. KT A B Viên chức Hội CTĐ huyện Tái cử
5 Hứa Trọng Nhơn 1977   Cà Mau Kinh Không 2000 12/12 Tr.cấp ĐHSP B C Phó Trưởng Phòng GD&ĐT  
 6 Lâm Cẩm Linh   1980 Cà Mau Kinh Không 2002 12/12 C.cấp CN. KT A B Phó Trưởng Phòng LĐ- TB&XH  
 7 Trần Thanh Nghị 1985   Cần Thơ Kinh Không 2014 12/12 Tr.cấp KS. NN B B  Phó Chủ tich Hội LHTNVN huyện  
 8 Huỳnh Thị Mỹ   1983 Cà Mau Kinh Không 2013 12/12 Tr.cấp CN. KT A B Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện  
 9 Lê Hoàng Phúc 1970   Trà Vinh Kinh Không 1995 12/12 Cao cấp ĐH. BP   B Chính trị viên Đồn BPCK Năm Căn  
10 Trần Tấn Lĩnh 1976   Cà Mau Kinh Không 1999 12/12 C.cấp CN. XDĐ A A Chính trị viên phó Ban CHQS huyện  
11 Hồ Phước Thọ 1983   TT Huế Kinh Không 2014 12/12   Tr. cấp Y A B Phó Chủ tịch Hội Đông y  
12 Trần Việt Thanh 1955   Cà Mau Kinh Không 1979 12/12 C.cấp ĐH. QL KT     Chủ tịch Hội Bảo trợ NTT&TMC  
13 Lê Xuân Thái 1950   Phú Thọ Kinh Không 1973 10/10 Tr.cấp CN.GDCD A   Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC  
14 Trần Thiện Thanh 1961   Cà Mau Kinh Không 1994 12/12 Cử nhân BS. CKI A B Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tái cử
15 Phan Văn Hiền 1961   Hà Tĩnh Kinh Không 1984 12/12 C.cấp Bs.RHM B B PGĐ Bệnh viện ĐKKV Năm Căn  
16 Đinh Việt Triều 1976   Cà Mau Kinh Không 2005 12/12 Tr. cấp ĐH. CBTS A B GĐNS – CT.CĐCS CTy CPXNKTS  
17 Bùi Phúc Xuân 1974   Cà Mau Kinh Không 2011 12/12 Tr. cấp CN. Anh A B CT. Hội CTĐ Trường THPT.PNH  
18 Trần Chính 1962   Cà Mau Kinh Không 1997 12/12 Tr.cấp Tr. Cấp SP     Chủ tịch Hội CTĐ thị trấn Năm Căn Tái cử
19 Lê Văn Nhịn 1982   Cà Mau Kinh Không 2014 12/12 Sơ cấp Tr.cấp KT B A CT. Hội CTĐ xã Tam Giang Đông  
20 Ngô Thanh Giàu 1971   Cà Mau Kinh Không 2001 9/12 Sơ cấp       Chủ tịch Hội CTĐ xã Tam Giang  
21 Lê Thành Công 1962   Cà Mau Kinh Không 2014 9/12 Sơ cấp       Chủ tịch Hội CTĐ xã Lâm Hải Tái cử
22 Phan Văn Xệ 1958   Cà Mau Kinh Không   10/12         Chủ tịch Hội CTĐ xã Đất Mới Tái cử
23 Đỗ Trung Hiếu 1963   Cà Mau Kinh Không 2006 9/12 Sơ cấp       Chủ tịch Hội CTĐ xã Hiệp Tùng Tái cử
24 Nguyễn Văn Thạch 1968   Cà Mau Kinh Không 2005 10/12 Tr.cấp Sơ cấp thú y     Chủ tịch Hội CTĐ xã Hàng Vịnh  
25 Quách Văn Bằng 1982   Cà Mau Kinh Không 2006 12/12 Đh. TC ĐH. QTKD B B Chủ tịch Hội CTĐ xã Hàm Rồng  
26 Phan Thị Thắng   1950 Cà Mau Kinh Không   5/12         CN. Câu lạc bộ Bếp cháo từ thiện  
27 Nguyễn Đức Nam 1966   Nam Định Kinh Công giáo   12/12         Phụ trách ngoại vụ Ban hành giáo  


  TT Họ và tên Năm sinh Quê quán Dân tộc Tôn giáo Năm  vào Đảng Trình độ   Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú
Nam Nữ Học vấn Chính
trị
 
CMNV
Tin học Ngoại ngữ
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Lâm Kỳ Hẹn 1979   Cà Mau Kinh Không 2010 12/12   CĐ SP A A Ủy viên Thường trực Hội CTĐ huyện  
2  
Bùi Phúc Xuân
1974   Cà Mau Kinh Không 2011 12/12 Tr. cấp CN. Anh A B Chủ tịch Hội CTĐ Trường THPT.PNH  
3  
Nguyễn Văn Thạch
1968   Cà Mau Kinh Không 2005 10/12 Tr.cấp Sơ cấp thú y     Chủ tịch Hội CTĐ xã Hàng Vịnh  
4 Đoàn Ngọc Khảng 1974   Nam Định Kinh Không 2001 12/12 Tr. cấp ĐH SP A B Trưởng Ban Kiểm tra Hội CTĐ xã Hàm Rồng Phó Hiệu trưởng Trường TTCS xã Hàm Rồng  
5 Nguyễn Thanh Hiệp 1957   Cà Mau Kinh Không 1983 9/12 Tr. cấp       Trưởng Ban Kiểm tra Hội CTĐ thị trấnNC Chủ tịch Hội Bảo trợ NTT&TMC thị trấn NC  


  TT Họ và tên Năm sinh Quê quán Dân tộc Tôn giáo Năm  vào Đảng Trình độ   Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú
Nam Nữ Học vấn Chính
trị
 
CMNV
Tin học Ngoại ngữ
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Nguyễn Quang Sơn 1958   Hà Nam Kinh Không 1984 10/10 Tr. cấp ĐHSP A   Chủ tịch Hội CTĐ huyện Tái cử
2 Trương Bích Thuận   1975 Cà Mau Kinh Không 2000 12/12 Tr. cấp CN. LTH A   P. Chủ tịch Hội CTĐ huyện Tái cử
3 Lâm Kỳ Hẹn 1979   Cà Mau Kinh Không 2010 12/12   CĐ SP A A UVTT Hội CTĐ huyện Tái cử
4 Hứa Trọng Nhơn 1977   Cà Mau Kinh Không 2000 12/12 Tr.cấp ĐHSP B C Phó Trưởng Phòng GD&ĐT  
5 Lâm Cẩm Linh   1980 Cà Mau Kinh Không 2002 12/12 C.cấp CN. KT A B Phó Trưởng Phòng LĐ- TB&XH  
6 Trần Thanh Nghị 1985   Cần Thơ Kinh Không 2014 12/12 Tr.cấp KS. NN B B  Phó Chủ tich Hội LHTN huyện  
7 Trần Thiện Thanh 1961   Cà Mau Kinh Không 1994 12/12 Cử nhân BS. CKI A B Giám đốc Trung tâm Y tế huyện  
8 Trần Chính 1962   Cà Mau Kinh Không 1997 12/12 Tr.cấp THSP     Chủ tịch Hội CTĐ thị trấn Năm Căn Tái cử
9 Quách Văn Bằng 1982   Cà Mau Kinh Không 2006 12/12 Đh. TC ĐH. QTKD B B Chủ tịch Hội CTĐ xã Hàm Rồng  

 
  TT Họ và tên Năm sinh Quê quán Dân tộc Tôn giáo Năm  vào Đảng Trình độ   Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú
Nam Nữ Học vấn Chính
trị
 
CMNV
Tin học Ngoại ngữ
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Nguyễn Quang Sơn 1958   Hà Nam Kinh Không 1984 10/10 Tr. cấp ĐHSP A   Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tái cử
2 Trương Bích Thuận   1975 Cà Mau Kinh Không 2000 12/12 Tr. cấp CN. LTH A   P. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tái cử
3 Lâm Kỳ Hẹn 1979   Cà Mau Kinh Không 2010 12/12   CĐ SP A A UV Thường trực Hội CTĐ huyện Tái cử

Tác giả bài viết: Trương Bích Thuận
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11494
  • Tổng lượt truy cập: 2345235