Banner

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN NĂM CĂN LẦN THỨ V

Đăng lúc: Thứ sáu - 02/06/2017 03:10 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN NĂM CĂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ V                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        NHIỆM KỲ 2016 – 2021                                        
                                                                                                              
                                                          BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
                Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
     Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 họp vào lúc 7 giờ 30 phút , ngày 30 tháng 8 năm 2016 tại Hội trường UBND huyện Năm Căn.
     Đại hội có mặt 80 đại biểu trên tổng số 85 đại biểu được triệu tập.
     Khách mời có 20 đại biểu:
     -  Ông Phùng Như Tân, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;
     -  Ông Nguyễn Tấn Sinh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;
     - Ông Phan Thanh Phương, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện;
     - Ông Lê Văn Ngời, Ủy viên Ban Thường vụ HU – Phó Chủ tịch HĐND huyện
     - Ông Lê Văn Đức, Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện;
     - Bà Tôn Nữ Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy –  Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện Năm Căn;
     - Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ;
     - Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ các huyện: Phú Tân, U Minh và Ngọc Hiển;
     - Đại diện lãnh đạo các Hội: Khuyến học, Người cao tuổi, Nan nhân chất độc da cam, Bảo trợ NTT &TMC, Cựu thanh niên xung phong, Tù chính trị yêu nước, Thủy sản.
     - Đại biểu nguyên là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn đã nghỉ hưu: Bà Danh Ngọc Sương và Ông Nguyễn Đức Hoài;

      I. Phần nghi thức: Ông Trần Quốc Huynh điều khiển: Chào cờ, hát Quốc ca, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

     II. Đại hội bầu cơ quan điều hành của Đại hội: Ông Trần Quốc Huynh điều khiển
    1. Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 5 người, đại biểu thảo luận thống nhất thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội với 100% (80/80) đại biểu tán thành gồm:
    - Ông Nguyễn Quang Sơn, Chủ tịch Hôi Chữ thập đỏ huyện Năm Căn khóa IV;
    - Bà Trương Bích Thuận, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn khóa IV;
    - Ông Trần Quốc Huynh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn khóa IV;
    - Ông Trần Chính, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Năm Căn;
    - Ông Hứa Trọng Nhơn, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.
    2. Giới thiệu danh sách Đoàn Thư ký Đại hội gồm 2 người, đại biểu thảo luận thống nhất thông qua Đoàn Thư ký Đại hội với 100% (80/80) đại biểu tán thành gồm:
    - Bà Trịnh Thị Phương Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ khóa IV;
    - Ông Quách Văn Bằng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hàm Rồng.
    3. Giới thiệu danh sách Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội gồm 3 người, đại biểu thảo luận thống nhất Ban Thẩm tra tư cách đại biểu với 100% (80/80) đại biểu tán thành:
    - Ông Lâm Kỳ Hẹn, Ủy viên Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện khóa IV;
    - Ông Bùi Phúc Xuân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Trường THPT Phan Ngọc Hiển;
    - Ông Nguyễn Văn Thạch, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hàng Vịnh.

     III. Đại hội thông qua các văn bản
    1. Ông Trần Quốc Huynh thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ V, đại biểu thảo luận và biểu quyết thông qua với 100% (80/80) đại biểu tán thành (có Chương trình và Quy chế kèm theo).
    2. Ông Lâm Kỳ Hẹn, thay mặt Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021(có Báo cáo lần 1kèm theo).
    3. Ông Nguyễn Quang Sơn, Chủ tịch Hôi Chữ thập đỏ huyện Năm Căn khóa IV thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.
    4. Bà Trương Bích Thuận, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn khóa IV thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo (tóm tắt) kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 (có Báo cáo kèm theo).
    5. Ông Trần Quốc Huynh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn khóa IV thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (có Báo cáo kèm theo).
    6. Bà Trương Bích Thuận, Phó Chủ tịch Hôi Chữ thập đỏ huyện Năm Căn khóa IV thay mặt Đoàn Chủ tịch Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện trình Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ V (có Báo cáo kèm theo).
   
   IV. Đại hội thảo luận và biểu quyết

   1. Ông Nguyễn Quang Sơn hướng dẫn đại biểu thảo luận Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2016 - 2021.
    2. Phát biểu tham luận của Hội Chữ thập đỏ thị trấn Năm Căn, xã Đất Mới, xã Hàm Rồng, xã Hàng Vịnh thể hiện sự quan tâm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ của Hội.
    - Bà: Mai Thị Bích Tuyền, Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Năm Căn tham luận về công tác xã hội nhân đạo (có báo cáo kèm theo).
    - Bà: Văn Thị Ái, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã Hàm Rồng tham luận Hội Chữ thập đỏ xã Hàm Rồng với công tác xã hội nhân đạo (có báo cáo kèm theo).
    - Ông: Nguyễn Văn Thạch, Chủ tịch hội Chữ thập đỏ xã Hàng Vịnh tham luận Hội Chữ thập đỏ xã Hàng Vịnh với công tác xã hội nhân đạo và hiến máu tình nguyện.
    3. Ông Nguyễn Quang Sơn điều hành biểu quyết với 100% (80/80) đại biểu tán thành thông qua:
    - Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016;
    - Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016;
    - Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021.
   
     V.
Phát biểu chỉ đạo của Tỉnh hội: Ông Nguyễn Tấn Sinh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau.
    - Ghi nhận kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ huyện Năm Căn 5 năm qua thể hiện trong báo cáo của Ban Chấp hành khóa IV trình Đại hội; kết quả ấy đã chia sẻ, hỗ trợ đối tượng có hoàn cảnh khó khăn góp phần cùng chăm lo thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương và đóng góp vào phong trào Chữ thập đỏ của tỉnh Cà Mau.
    - Đồng thời, trao đổi về công tác nhân sự về Ban Chấp hành khóa V nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được Ban Chấp hành khóa IV chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình và làm rõ thêm hình ảnh của Hội trong công tác tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa, thiên tai và tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện..

   VI. Báo cáo tư cách đại biểu lần 2: Ông Lâm Kỳ Hẹn thông qua báo cáo tư cách đại biểu lần thứ 2 (có báo cáo kèm theo).

   VII. Đại hội  bầu cử Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, nhiệm kỳ 2016 - 2021
   1. Ông Nguyễn Quang Sơn, Chủ tịch Hôi Chữ thập đỏ huyện Năm Căn khóa IV thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Báo cáo phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (có báo cáo kèm theo);
    2. Đại biểu thảo luận, biểu quyết với 100% (80/80) đại biểu thống nhất tán thành về số lượng nhân sự khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:
    - Ban Chấp hành là 27 người;
    - Ban Thường vụ là 9 người;
    - Ban Thường trực là 3 người;
    - Ban kiểm tra là 5 người.
    3. Ông Nguyễn Quang Sơn thông qua danh sách Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Ban Chấp hành khóa IV chuẩn bị.
    4. Đại biểu tự ứng cử là 0 (không); đại biểu giới thiệu đề cử tại Đại hội 0 (không).
    5. Đại biểu thảo luận, biểu quyết và niêm yết với 100% ( 80/80) đại biểu tán thành:
    - Danh sách đề cử giới thiệu Ban Chấp hành gồm 27 người (có danh sách kèm theo);
    - Danh sách Ban Kiểm tra gồm 5 người (có danh sách kèm theo).
    6. Đại hội tiến hành biểu quyết bầu cử:
     - Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 27 thành viên với 100% (80/80) đại biểu tán thành (có Biên bản biểu quyết kèm theo).
     - Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 5 thành viên với 100% (80/80) đại biểu tán thành (có Biên bản biểu quyết kèm theo).

      VIII. Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ VI Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau
     1.Ông Nguyễn Quang Sơn thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Công văn số 37/HCTĐ-VP, ngày 22/6/2016 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau về việc phân bổ đại biểu đi dự Đại hội lần thứ VI Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau.
     2. Đề cử danh sách Đoàn đại biểu của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn đi dự Đại hội lần thứ VI Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau gồm 13 đại biểu chính thức (có danh sách kèm theo) và bổ sung 02 đại biểu dự khuyết:
      - Ông Hứa Trọng Nhơn , Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo;
      - .Bà Lâm Cẩm Linh, Phó trưởng Phòng Lao động – Thương binh và xã hội.
      3. Đại biểu tự ứng cử là 0 (không); đại biểu giới thiệu đề cử tại Đại hội 0 (không).
      4. Đại biểu thảo luận, biểu quyết 100% (80/80) đại biểu thống nhất danh sách Đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ VI Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau do Đoàn Chủ tịch đề cử gồm 13 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết (có biên bản biểu quyết kèm theo).
 
     IX. Ban Chấp hành họp phiên thứ nhất:
Có mặt 25/27 thành viên Ban Chấp hành
     1.Bầu Ban Thường vụ
      - Ông Nguyễn Quang Sơn thay mặt Đoàn Chủ tịch nêu yêu cầu, số lượng và cơ cấu Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn khóa V theo phương án nhân sự đã trình Đại hội và dự kiến danh sách Ban Thường vụ gồm 9 thành viên (có danh sách kèm theo).
      - Thành viên Ban Chấp hành thảo luận danh sánh nhân sự dự kiến tham gia Ban Thường vụ do Ban Chấp hành khóa IV trình Đại hội.
      - Đại biểu tự ứng cử 0 (không), đề cử thêm tại Đại hội 0 (không).
      - Biểu quyết 100% (25/25) đại biểu (thành viên Ban Chấp hành) thống nhất tán thành bầu 9 thành viên Ban Chấp hành khóa V vào Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (có Biên bản biểu quyết kèm theo).
      2. Bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực Huyện hội
      - Ông Nguyễn Quang Sơn thay mặt Đoàn Chủ tịch triển khai Thông báo số 45-TB/BTCHU, ngày 03/8/2016 của Ban Tổ chức Huyện ủy kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy Năm Căn về công tác nhân sự ứng cử các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực tại Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
      - Đề cử danh sách giới thiệu vào các chức danh như sau:
      + Chức danh Chủ tịch giới thiệu ông Nguyễn Quang Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện khóa IV, ứng cử để Đại hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
      + Chức danh Phó Chủ tịch giới thiệu bà Trương Bích Thuận, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện khóa IV, ứng cử để Đại hội bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
      + Chức danh Ủy viên Thường trực giới thiệu ông Lâm Kỳ Hẹn, Ủy viên Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện khóa IV, ứng cử để Đại hội bầu giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
      - Thành viên Ban Chấp hành thảo luận danh sách nhân sự giới thiệu ứng cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện khóa V.
      - Đại biểu tự ứng cử là 0 (không); đại biểu đề cử giới thiệu thêm 0 (không).
      - Biểu quyết 100% (25/25) đại biểu (thành viên Ban Chấp hành) thống nhất tán thành (có Biên bản biểu quyết kèm theo) bầu:
      + Ông Nguyễn Quang Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện khóa V;
      + Bà Trương Bích Thuận giữ chức Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện khóa V;
      + Ông Lâm Kỳ Hẹn giữ chức Ủy viên Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện khóa V.
      3. Bầu Trưởng, Phó Ban Kiểm tra Hội Chữ thập đỏ khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021
      - Ông Nguyễn Quang Sơn, giới thiệu đề cử danh sách Trưởng ban, Phó ban Kiểm tra trong số 5 thành viên Ban Kiểm tra được đại hội bầu ra:
     + Ông Lâm Kỳ Hẹn, Ủy viên Ban Thường vụ khóa V giữ chức danh Trưởng ban;
     + Ông Bùi Phúc Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành khóa V giữ chức danh Phó ban.
      - Thành viên Ban Chấp hành thảo luận danh sách nhân sự giới thiệu ứng cử các chức danh Trưởng, Phó ban Kiểm tra Hội Chữ thập đỏ huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
      - Đại biểu tự ứng cử là 0 (không); đại biểu đề cử giới thiệu thêm 0 (không).
      - Biểu quyết 100% (25/25) đại biểu (thành viên Ban Chấp hành) thống nhất tán thành (có Biên bản biểu quyết kèm theo) bầu:
      + Ông Lâm Kỳ Hẹn, Ủy viên Ban Thường vụ khóa V giữ chức danh Trưởng ban;
      + Ông Bùi Phúc Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành khóa V giữ chức danh Phó ban.

       X. Công bố kết quả bầu cử Ban Thường vu, các chức danh và ra mắt hứa hẹn
      1. Ông Nguyễn Quang Sơn công bố kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra;  Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực; Trưởng, Phó Ban Kiểm tra;
      2. Ban Chấp hành khóa V mời ông Lê Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Năm Căn làm Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
      3. Mời Chủ tịch danh dự, Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Đoàn đại biểu dự Đại hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lầ thứ VI ra mắt và phát biểu hứa hẹn

      XI. Phát biểu chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn
      -  Ông Lê Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Năm Căn phát biểu ghi nhận kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ huyện Năm Căn 5 năm qua; chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới; nêu một số nhiệm vụ Hội cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng thời, chia sẻ với Hội về những khó khăn, bất cập về chế độ chính sách, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động và điều kiện làm viêc của Hội.
     - Ông Nguyễn Quang Sơn, thay mặt Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ khóa V tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và sẽ cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Hội hàng năm..

       XII. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội
      1. Đại diện Đoàn Thư ký  bà Trịnh Thị Phương Linh đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
      2. Đại biểu thảo luận, biểu quyết 100% (80/80) đại biểu thống nhất tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu huyện Năm Căn lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

     XIII. Ông Nguyễn Quang Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đọc lời bế mạc Đại hội.

     XIV. Chào cờ bế mạc
     Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 kết thúc vào lúc 11 giờ  45 phút, ngày 30 tháng 8 năm 2016.
 
     Đoàn THƯ Ký                                                          ĐOÀN CHỦ TỊCH

 (đã ký) Trịnh Thị Phương Linh
                                                                                             (đã ký)

(đã ký) Quách Văn Bằng                                                 


                                                                                    Nguyễn Quang Sơn
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Từ khóa:

nhiệm kỳ

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 198
  • Tháng hiện tại: 12438
  • Tổng lượt truy cập: 2346179