Banner

BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN

Đăng lúc: Thứ tư - 31/05/2017 03:35 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội lần thứ V Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn, nhiệm kỳ 2016-2021
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HUYỆN NĂM CĂN                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
         
     Số: 83 /BC-HCTĐ                                                    Năm Căn, ngày 24 tháng 8 năm 2016
 
                                                               BÁO CÁO
                             Tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội lần thứ V
                            Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn, nhiệm kỳ 2016 – 2021
         
        Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-HCTĐ ngày 22/10/201 của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn về việc tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở tiến tới Đại hội lần thứ V Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn nhiệm kỳ 2016 – 2021 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn thống nhất cho chủ trương tại Công văn số 1843/UBND-VX, ngày 03/12/2015.
        Ban Thường trực Hội Chữ thập đỏ tiến hành xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2011 – 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2011 – 2016; Báo cáo quy trình công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ban kiểm tra Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
         Các dự thảo văn kiện đã được lấy ý kiến đóng góp của Hội cơ sở; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ huyện; tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lấy ý kiến Chủ tịch Hội cơ sở; trình duyệt với Ủy ban nhân dân huyện và Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau.
          Nhìn chung các ý kiến đóng góp cơ bản đều thống nhất với dự thảo; một số ý kiến đóng góp Ban Chấp hành đã tiếp thu, bổ sung và điều chỉnh cụ thể như sau:
        1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2011 – 2016
         - Bổ sung vào Mục I.1. Thuận lợi: Xu hướng xã hội, hoạt động nhân đạo  ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia.
         - Bổ sung vào Mục II.2. Kết quả các phong trào, cuộc vận động:
         + So sánh tỷ lệ tăng, giảm so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra về 4 mục tiêu chiến lược.
         + Nhận thức của cộng đồng và hiệu quả vận động hiến máu tình nguyện được nâng lên đã hình thành được phong trào.
         2. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2016 – 2021
         - Bổ sung vào Mục I. Bối cảnh, tình hình:
         + Điều kiện địa lý tự nhiên, xã hội và yếu tố ảnh hưởng (triều cường, nước biển dâng, mưa dông, lốc xoáy, xụp lở đất) dẫn đến nguy cơ rủi ro.
         + Xu hướng hoạt động nhân đạo đang trở thành nhu cầu của nhiều cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm, mạnh thường quân, các tầng lớp nhân dân.
          - Điều chỉnh tên Mục II. Mục tiêu công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ Chữ thập đỏ thành: Mục tiêu chung
          - Điều chỉnh tên Mục II. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2021 thành: Các chỉ tiêu chủ yếu
          - Bổ sung vào mục IV. (1.3.) Hoạt động tham gia phòng ngừa ứng phó thảm họa: Chú trọng các khu vực xung yếu (cụm dân cư ven biển, ven sông) chịu ảnh hưởng của triều cường, lốc xoáy, xụp lở đất.
          3. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, nhiệm kỳ 2011 – 2016
          - Bổ sung vào Mục I.7. (phần ưu điểm): Thực hiện tốt quy chế làm việc của Ban Chấp hành.
          - Điều chỉnh tên Mục II. Hạn chế, khuyết điểm thành: Hạn chế (bỏ từ khuyết điểm).
          4. Báo cáo phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2016 – 2021.
          - Bổ sung việc dẫn quy định số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ huyện: Theo quy định Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa IX và Kế hoạch số 118/KH-TƯHCTĐ ngày 24/7/2015 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
          - Bổ sung việc dẫn quy định số lượng Ban Kiểm tra Hội Chữ thập đỏ huyện theo Hướng dẫn 73/HD-TƯHCTĐ ngày 22/3/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về thực hiện Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa IX và Kế hoạch số 118/KH-TƯHCTĐ ngày 24/7/2015 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
         
          Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp các văn kiện dự thảo của Ban Chấp hành khóa IV, trình Đại hội lần thứ V Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
 
Nơi nhận:                                                             TM. BAN CHẤP HÀNH
- Đại biểu Đại hội;                                                        CHỦ TỊCH
- Lưu VT.
 
                                                
 
 
                                                                                Nguyễn Quang Sơn
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 218
  • Tháng hiện tại: 12458
  • Tổng lượt truy cập: 2346199