Banner

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BAN CHẤP HÀNH KHÓA IV

Đăng lúc: Thứ tư - 31/05/2017 03:33 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Kiểm điểm công tác của Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2011 – 2016
HỘI CTĐ TỈNH CÀ MAU               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HUYỆN NĂM CĂN                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    
       Số: 78/BC-HCTĐ                                Năm Căn, ngày 16 tháng 8  năm 2016
                                                                   
                                            BÁO CÁO
                       Kiểm điểm công tác của Ban Chấp hành
             Hội Chữ thập đỏ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2011 – 2016

        Đại hội đại biểu lần thứ IV vào ngày 25/8/2011 đã bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn gồm 27 thành viên (Đại hội biểu quyết Đề án nhân sự Ban Chấp hành gồm 27 thành viên). Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành đã bầu 09 ủy viên Ban Thường vụ (Thường trực gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thường trực). Trong nhiệm kỳ đã có 04 đ/c nghỉ hưu, chuyển công tác. Tại các Hội nghị Ban Chấp hành thường niên đã kiện toàn, bổ sung 04 ủy viên Ban Chấp hành, 01 ủy viên ban Thường vụ. Đến nay Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ gồm 18 thành viên, Ban Thường vụ 07 thành viên và 04 Thường trực.
        Thực hiện Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện; Quy chế và Chương trình làm việc toàn khóa. Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2011 – 2016 kiểm điểm công tác lành đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội đối với công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ qua như sau:
       I. Ưu điểm
      1. Thực hiện nhiệm về công tác tổ chức của Hội
     - Ban Chấp hành họp phiên thứ nhất vào ngày 25/8/2011 bầu: Ban Thường vụ gồm 09 thành viên; Ban Thường trực gồm 03 thành viên (Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 01 Ủy viên Thường trực); bầu Trưởng, Phó Ban Kiểm tra trong số 5 thành viên được Đại hội bầu ra đã thực hiện đúng quy trình.
       - Tham mưu kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở
      + Thực hiện đúng quy trình tổ chức: Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch và Chủ tịch Huyện hội thay cho đ/c Chủ tịch nghỉ hưu; bầu bổ sung thay đổi 2 Ủy viên Ban Thường vụ, 4 Ủy viên Ban Chấp hành.
      + Chỉ đạo lập quy trình hiệp thương giới thiệu nhân sự với Ủy ban nhân dân xã tổ chức Hội nghị bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ các xã: Hàng Vịnh, Tam Giang, Tam Giang Đông và ra Quyết định công nhận kết quả bầu đối với 03 Chủ tịch Hội cơ sở nêu trên.
       2. Thực hiện chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Hội Chữ thập đỏ huyện và chủ trương của Tỉnh hội, Trung ương Hội về hoạt động nhân đạo, tổ chức thực hiện các phong trào, cuộc vận động của Hội.
       3. Hàng năm, tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội tập trung vào: Công tác xã hội nhân đạo, phòng ngừa ứng phó thiên tai, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, hiến máu tình nguyện, xây dựng và phát triển tổ chức Hội, công tác tham mưu cho Cấp ủy Đảng, Chính quyền chỉ đạo và sự phối hợp tổ chức các hoạt động nhân đạo trên địa bàn.
       4. Tổ chức việc đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Hội định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm đúng trọng tâm; kịp thời đề ra chủ trương, biện pháp chỉ đạo đối với công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ từ huyện đến cơ sở.
      5. Vận động nguồn lực cho tổ chức các hoạt động nhân đạo đã thu hút được ngày càng nhiều đối tác tham gia nhất là trên lĩnh vực trợ giúp nhân đạo, khám bệnh từ thiện, hiến máu tình nguyện, tham gia xây dựng cầu, lộ giao thông nông thôn hưởng ứng chương trình “Chung tay xây dựng nông thôn mới”.
       6. Chỉ đạo xây dựng nguồn lực, vận động tiếp nhận viện trợ, hỗ trợ của đối tác, phân phối đến đối tượng được trợ giúp kịp thời mang lại hiệu quả thiết thực; vận động quỹ Hội dần đi vào nền nếp, thu hội phí đã đáp ứng một phần cho khen thưởng của Hội.
       7. Xây dựng nền nếp hành chính của Hội được tăng cường duy trì được chế độ làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường trực theo quy chế và quy định của Điều lệ; công tác thi đua, khen thưởng đã là động lực tác động phong trào của Hội.
       II. Hạn chế
      1. Công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Hội chưa thực sự đồng bộ ở các Hội cơ sở, thiếu sự chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội mà Nghị quyết đã đề ra.
      2. Vai trò của một số thành viên Ban Chấp hành chưa phát huy, nhất là trong việc tham gia thực hiện chức năng phối hợp và giữ mối liên hệ với cơ quan, đơn vị, cá nhân là đối tác của Hội trong hoạt động nhân đạo.
      3. Công tác tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện theo Nghị quyết chưa thực sự quan tâm ở các Hội cơ sở dẫn đến đánh giá không đầy đủ.
      III. Nguyên nhân của hạn chế
     1. Công tác tổ chức cán bộ còn bất cập nhất là trong lĩnh vực quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí cán bộ, chế độ lương, thù lao đối với cán bộ chuyên trách công tác Hội Chữ thập đỏ.
      2. Tổ chức Hội chưa thực sự chủ động về công tác cán bộ của Hội; tình trạng biến động cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở dẫn đến thay đổi nhiều thành viên Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ.
      3. Trình độ, năng lực đội ngũ Chủ tịch chuyên trách ở cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu của Hội trong tình hình mới; khả năng tiếp cận với công nghệ thông tin, tiếp cận nền hành chính còn hạn chế.
       IV. Biện pháp khắc phục
       1. Tiếp tục tham mưu với cấp ủy Đảng, Chính quyền trong việc lãnh, chỉ đạo đối với tổ chức Hội và hoạt động nhân đạo nhằm năng cao vị thế của tổ chức Hội góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ở địa phương.
       2. Thực hiện đồng bộ giữa quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cả về chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội để nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu của công tác xã hội nhân đạo trong tình hình mới.
       3. Tham mưu, đề xuất thực hiện chính sách đối với cán bộ làm công tác Hội bao gồm chế độ lương, phụ cấp, sắp xếp bố trí, sử dụng cán bộ làm công tác Hội từ huyện đến cơ sở.
 
        Trên đây là Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn, nhiệm kỳ 2011 – 2016.
 
Nơi nhận:                                CHỦ TỊCH
- Ủy viên BCH;
- Đại biểu Đại hội;
- Lưu VT./.
              
                                           Nguyễn Quang Sơn
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 11
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11468
  • Tổng lượt truy cập: 2345209