Banner

BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH KHÓA IV TRÌNH ĐẠI HỘI LẦN THỨ V

Đăng lúc: Thứ tư - 31/05/2017 03:29 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
XÂY DỰNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VỮNG MẠNH, XỨNG ĐÁNG VAI TRÒ NÒNG CỐT, CẦU NỐI, ĐIỀU PHỐI TRONG HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO, HẾT LÒNG VÌ NGƯỜI NGHÈO
   HỘI CTĐ HUYỆN NĂM CĂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ V                     Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
      NHIỆM KỲ 2016 - 2021
                                                                            Năm Căn, ngày 30 tháng 8 năm 2016
 
                                    XÂY DỰNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VỮNG MẠNH,
                          XỨNG ĐÁNG VAI TRÒ NÒNG CỐT, CẦU NỐI, ĐIỀU PHỐI
                  TRONG HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO, HẾT LÒNG VÌ NGƯỜI NGHÈO
 

         Phần thứ nhất
         ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV
         HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN NĂM CĂN NHIỆM KỲ 2011 – 2016
 
         I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO CHỮ THẬP ĐỎ TRONG  5 NĂM QUA
         1. Thuận lợi
         - Chỉ thị 43- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Luật Hoạt động Chữ thập đỏ số 11/2008/QH12; Nghị định số 03/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hoạt động Chữ thập đỏ được cấp ủy Đảng, Chính quyền chỉ đạo đối với công tác Hội và hoạt động Chữ thập đỏ ở địa phương.
         - Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (khóa IX); Hướng dẫn số 73/HD-TƯHCTĐ ngày 21/3/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Nghị quyết số 28/NQ-TƯHCTĐ ngày 27/02/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh giúp Hội cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động nhân đạo.
         - Hoạt động của tổ chức Hội ngày càng mang tính chuyên nghiệp hơn, có hiệu quả hơn; uy tín của Hội trong xã hội, trong phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm quốc tế được nâng lên đã thu hút nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, mạnh thường quân tham gia và trở thành nhu cầu hoạt động nhân đạo góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương.
         2. Khó khăn, thách thức
         - Chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Hội Chữ thập đỏ và người làm công tác Chữ thập đỏ còn bất cập về chính sách cán bộ (quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, sử dụng, đề bạt), ngân sách đầu tư cho tổ chức bộ máy, điều kiện và phương tiện phục vụ cho hoạt động của tổ chức Hội.
         - Quản lý Nhà nước đối với tổ chức Hội chưa thể hiện sự thống nhất (Tổ chức xã hội nhân đạo – Tổ chức Hội đặc thù – Đơn vị sự nghiệp công lập); hoạt động nhân đạo còn chồng chéo, có sự cạnh tranh giữa Hội Chữ thập đỏ với các tổ chức khác trên cùng một địa bàn đối với cùng một đối tượng.
        - Nhận thức của một số cơ quan, đơn vị, tổ chức và một bộ phận cán bộ, nhân dân hiểu về Hội Chữ thập đỏ còn rất khác nhau nên việc quy tụ, thu hút tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nhân đạo của Hội chưa trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ phong trào Chữ thập đỏ ở địa phương.
         II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO CHỮ THẬP ĐỎ
         1. Công tác xây dựng tổ chức Hội
         - Tình hình tổ chức Hội:
         + Tổng số Hội cơ sở trực thuộc Huyện hội là 9; trong đó Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn là 8 và Hội Chữ thập đỏ Trường PTTH Phan Ngọc Hiển.
         + Số Chi hội trực thuộc Hội cơ sở là 105; trong đó, Chi hội trường học (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và tổ chuyên môn thuộc trường THPT) là 34.
          - Đội ngũ cán bộ Hội:
          + Cán bộ chuyên trách công tác Hội 13; trong đó: Huyện hội 05 và Hội cơ sở 08 (Chữ thập đỏ xã là 7, thị trấn 1).
          + Thành viên Ban Chấp hành là 173 người; trong đó: Huyện hội là 18 (thay đổi trong nhiệm kỳ là 9), Hội cơ sở là 155 (thay đổi trong nhiệm kỳ là 3 Chủ tịch), Chi hội là 315, chủ yếu cơ cấu khi Đại hội Chi hội.
          - Hội viên của Hội thường biến động; hiện có 2049 hội viên, giảm 547 hội viên so đầu nhiệm kỳ (rà soát lại), phát triển mới 433 hội viên.
          - Tình nguyện viên Chữ thập đỏ 274 người, chủ yếu là thành viên của Đội ứng phó nhanh các xã, thị trấn Năm Căn.
          - Công tác thanh, thiếu niên Chữ thập đỏ do Hội cơ sở trực tiếp quản lý, hiện có 436, hoạt động chủ yếu trong các trường học giúp học sinh nghèo vượt khó.
         -  Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở được tiến hành thường xuyên, nhất là đối với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội cơ sở và Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ ấp, khóm, trường học.
           - Các hoạt động tuyên truyền về tổ chức Hội, hoạt động của tổ chức Hội; vận động thành lập Chi hội, phát triển hội viên luôn thực hiện đồng bộ với việc xây dựng nền nếp hành chính của cơ quan Thường trực Hội từ huyện đến cơ sở.
           - Công tác bồi dưỡng cán bộ Hội về nghiệp vụ công tác Hội và kinh nghiệm thực tiễn đã được các cấp hội quan tâm; nội dung và phương thức hoạt động từng bước được đổi mới đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội.
          - Công tác hội phí được Hội quan tâm triển khai thực hiện đến hội viên của tổ chức Hội đã tạo được một phần kinh phí cho việc tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp đối với Hội hàng năm.
           2. Kết quả các phong trào, cuộc vận động của Hội
         2.1. Công tác xã hội nhân đạo triển khai có chiều sâu, có tính lan tỏa thu hút ngày càng nhiều cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm tham gia; kết quả đạt 236% so nghị quyết, tăng 1,9 lần so nhiệm kỳ 2011 - 2016.
           - Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”
          + Thực hiện Kế hoạch của Tỉnh hội, Huyện hội đã xây dựng Kế hoạch vận động thực hiện  phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” hàng năm trình Uỷ ban nhân dân huyện cho ý kiến triển khai thực hiện.
         + Hội đã triển khai trực tiếp vận động được 456,687 triệu đồng tiền mặt, 105,856 tấn gạo, 120kg bột ngọt, 7.221 suất quà (gạo, mì, dầu ăn, bột ngọt, nước tương, sữa, xúc xích và tiền mặt ...) hỗ trợ tết cho hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, người già cô đơn; trị giá 6.084,251 triệu đồng.
         + Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi, Hội Nạn nhân chất độc da cam) vận động trao 2283 suất quà Tết cho người tàn tật, trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam, trẻ cơ nhỡ; trị giá 1.011,9 triệu đồng.
         + Tiếp nhận 40 suất quà của Trung ương Hội Chữ thập đỏ từ chương trình Tết về với Biển đảo quê hương trao cho ngư dân nghèo và chiến sỹ Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quân đóng trên địa bàn huyện; trị giá 177,413 triệu đồng.
          - Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”:
         + Vận động Câu Lạc bộ Truyền thống Kháng chiến Việt kiều Campuchia yêu nước Quận 8 Tp. HCM; Quận ủy Quận 2 và Quận Bình Thạnh Tp. HCM; Cty Dầu khí Việt Nam tại Cà Mau; Hội Chữ thập đỏ huyện Bình Chánh, tổ chức Thiên Chúa giáo tại Tp.HCM; Cty sơn TYSON Bình Dương; Hãng TAXI Minh Giang (Thuận An, Bình Dương); Đài Truyền hình Bình Dương; Việt kiều (Cô Minh) quận 8, Tp.HCM, Chùa Từ Quang Tp.Hồ Chí Minh; Chùa Chưởng Đức Đồng Nai, Việt kiều (Chị Đồng) Vũng Tàu.
         + Hội tổ chức triển khai thực hiện khảo sát đối tượng hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và lập hồ sơ quản lý 853 hộ; trong đó đã có 210 hộ được tổ chức tôn giáo, Hội Chữ thập đỏ, cơ quan, doanh nghiệp, mạnh thường quân trợ giúp thường xuyên hàng tháng, chiếm tỷ lệ 24,62%
         + Vận động trợ giúp đột xuất cho 1.721 đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, người già cô đơn, trẻ em lang thang cơ nhỡ, học sinh nghèo vượt khó; trị giá 2.891,253 triệu đồng.
          - Triển khai, phát triển các mô hình:
          + Mô hình “Con heo vàng” do Hội Chữ thập đỏ huyện Bình Chánh Tp. HCM, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel và Ủy ban MTTQ xã Hiệp Tùng tài trợ triển khai hỗ trợ 54con heo/33 hộ nghèo (xã Lâm Hải 52con/32 hộ và xã Hiệp Tùng 2con/1hộ), gia đình đầu tư làm chuồng và thức ăn; thời gian từ 4-5 tháng; tổng trị giá 96,8 triệu đồng; kết quả thu hoạch hiệu quả thấp nên không thực hiện tái đàn.
          + Mô hình “Nuôi cua” gồm 05 hộ (03 hộ dèo cua mê và 02 hộ nuôi cua thịt) tại xã Đất Mới với mức đầu tư 118,0 triệu đồng; trong đó: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau hỗ trợ 50,0 triệu đồng và vốn đối ứng của Hội Chữ thập đỏ xã Đất Mới là 68,0 triệu đồng đang triển khai thực hiện có hiệu quả.
         + Thực hiện cuộc vận động “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội đã vận động làm mới 24.170m lộ giao thông nông thôn (bê tông), trị giá 5.088,22 triệu đồng; xây dựng 04 cây cầu (Hàm Rồng 02, Hiệp Tùng 01, Lâm Hải 01), trị giá 547,0 triệu đồng.
          + Vân động cơ quan, đơn vị: Đài Phát thanh và Truyền hình Cà Mau, Cty Dầu khí Việt Nam tại Cà Mau; Hội Chữ thập đỏ huyện Bình Chánh, tổ chức Thiên Chúa giáo tại Tp.HCM; Cty sơn TYSON, Hãng TAXI Minh Giang, Đài Truyền hình Bình Dương; Việt kiều (Cô Minh) hỗ trợ xây dựng 48 căn và sửa chữa 09 căn nhà tình thương, nhà Chữ thập đỏ trị giá 2.126,8 triệu đồng.
           - Hoạt động trợ giúp khác:
           + Vận động Việt kiều (Cô Minh) quận 8, Tp.HCM 02 chiếc vỏ và máy trị giá 80,0 triệu đồng bàn giao cho xã Tam Giang và Hiệp Tùng phục vụ  đưa rước học sinh nghèo đi học.
          + Hỗ trợ tặng 40 bộ sách, 38.815 cuốn tập, 2.100 cây viết, 371 chiếc cặp, 190 cặp phao, 130 áo phao, 20 nón, 54 bộ quần áo mới và 90 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện trị giá 554,128 triệu đồng.
           + Vận động Hội thánh Tin lành Đất Hứa Tp.HCM, Hội Chữ thập đỏ quận Bình Chánh, Hội Cựu chiến binh Tp.HCM 341chiếc xe lăn cho người khuyết tật, trị giá 904,5 triệu đồng và 30 xe đạp (1,25 triệu đồng/chiếc) cho học sinh Trung học trên địa bàn huyện có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 37,5 triệu đồng.
            + Vận động trao 825 suất quà Trung thu cho các cháu Thiếu nhi tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Năm Căn, thị trấn Năm Căn, xã Tam Giang Đông và Lâm Hải; trị giá 118,0 triệu đồng.
            + Trợ táng nếp sống mới phục vụ 98 đám tang, vận động hỗ trợ 58 áo quan miễn phí và tiền mặt cho các hộ nghèo có tang gia; tổng trị giá 496,02 triệu đồng.
           + Giới thiệu 5 đối tượng tham gia Chương trình Khát vọng sống vận động hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng đặc biệt khó khăn về đời sống: Hộ ông Nguyễn Văn Nhớ, xã Tam Giang 82,0 triệu đồng, hộ ông Nguyễn Văn Túc, thị tấn Năm Căn 28 triệu đồng; hỗ trợ hộ ông Trần Văn Be, xã Tam Giang Đông 117,45 triệu đồng; hỗ trợ cho hộ ông Cao Văn Hùng, xã Tam Giang 7,62 triệu đồng.
            2.2. Hoạt động tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai luôn thể hiện sự chủ động, ngày càng mang tính chuyên nghiệp và hiệu quả.
           - Hoạt động tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa, thiên tai
         + Việc xây dựng kế hoạch, triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai của Hội gắn với Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện hàng năm, trong đó chú trọng các địa bàn trọng yếu ven sông có nguy cơ xảy ra sụp lở đất, sập nhà, tốc mái do ảnh hưởng triều cường, mưa dông, lốc xoáy và cụm dân cư đông dễ xảy ra cháy nổ.
          + Thành lập 8 Đội ứng phó nhanh Chữ thập đỏ xã, thị trấn; trong đó dự án “Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng – Thích ứng biến đổi khí hậu” hỗ trợ tập huấn cho 2 Đội của xã Tam Giang và Tam Giang Đông; tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, sơ cấp cứu ban đầu cho 123 cán bộ, tình nguyện viên chữ thập đỏ Hội cơ sở và Chi hội ấp, khóm, trường học.
           + Tham gia tập huấn “Hoat động cộng đồng ứng phó với thiên tai, thảm họa” cho 30 Đội ứng phó nhanh cấp xã (CADRE) của các tỉnh: Cà Mau, Bến Tre, Long An, Bạc Liêu và đánh giá bộ dụng cụ sửa nhà tại tỉnh Quảng Nam, Tp. Đà Nẵng theo triệu tập của Trung ương Hội; tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng về quản lý rủi ro, thiên tai – thảm họa dựa vào cộng đồng (CBDRM) cho cán bộ của 7 xã thuộc huyện: Năm Căn, Ngọc Hiển, Trần Văn Thời và đánh giá tình hình hạn – măn tại 6 xã của huyện Trần Văn Thời, U Minh theo triệu tập của Tỉnh hội.
            - Hoạt động ứng phó thiên tai
           + Tham gia diễn tập phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch của huyện; hỗ trợ cho 159 hộ dân bị sập nhà, tốc mái, cháy nhà khắc phục hậu quả sớm ổn định cuộc sống; vận động ủng hộ dân trong vụ cháy chợ Đầm Cùng, ủng hộ nhân dân miền Trung khắc phục hậu quả sau bão, ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị động đất, sóng thần, ủng hộ nhân dân Philippines khắc phục hậu quả siêu bão HAIYAN… trị giá 352,678 triệu đồng.
           + Tham gia Dự án “Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng – Thích ứng biến đổi khí hậu” đã tiếp nhận 205 căn nhà tái định cư Làng cá Hố Gùi; 02 trạm cấp nước sinh hoạt; cơ sở hạ tầng Tổ Hợp tác Hố Gùi: Sân phơi, nhà kho, máy sấy, xe tải; đường trú bão; 4 phương tiện vỏ, máy đưa rước học sinh và trang bị cho Đội phản ứng nhanh; bộ dụng cụ sơ cấp cứu cho y tế trường học; hỗ trợ sinh kế cho 56 hộ dân với tổng trị giá 17.513,283 triệu đồng.
2.3. Hoạt động tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác sơ cấp cứu ban đầu có chuyển biến mang lại hiệu quả thiết thực kết quả đạt 147% so nghị quyết, tăng 106% so nhiệm kỳ 2011 - 2016.
          - Tạo được sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban chăm sóc khỏe nhân dân tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh, truyền thông dân số, an toàn vệ sinh thực phẩm; triến khai chiến dịch ra quân diệt lăng quăng, tiêm chủng mở rộng, làm vệ sinh môi trường, tẩm mùng được 55 lượt có 10.131 lượt người tham dự; phát 14.300 tờ rơi, tờ bướm tuyên truyền.
         - Triển khai thực hiện chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”, “Phẫu thuật chỉnh hình phục hồi chức năng cho người khuyết tật” đã tư vấn, khám sàng lọc các bệnh về mắt cho 407 người, giới thiệu phẫu thuật 137ca (đục thủy tinh thể 112 ca, cắt mây thịt 15ca) trị giá 822 triệu đồng (6 triệu/cas); cấp thuốc miễn phí trị giá 847 triệu đồng; vận động, tiếp nhận, cấp 341 chiếc xe lăn cho người khuyết tật, trị giá 904,5 triệu đồng; tiếp nhận 4 hồ sơ bệnh tim bẩm sinh chuyển đến chương trình “Trái tim nhân ái”, đã có 01 cas được phẫu thuật tại Bệnh viện Chợ Rẫy hộ ông Nguyễn Văn Túc, thị tấn Năm Căn 275 triệu đồng, hộ ông Phạm Văn Thêm, khóm 3, thị trấn Năm Căn 22,2 triệu đồng.
         - Hưởng ứng Chương trình “Một triệu lượt người được khám bệnh cấp thuốc miễn phí hàng năm” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, Hội đã phối hợp tổ chức khám bệnh Tây y (điện tim, siêu âm, xét nghiệm máu, đường huyết, thử đàm) cấp thuốc miễn phí cho 11.909 lượt người, trị giá 1.265,278 triệu đồng; khám bệnh Đông y (xem mạch, châm cứu, bấm huyệt...) cho 71.402 lượt người, cấp 69.860 thang thuốc Nam – Bắc, trị giá 994,432 triệu đồng.
          - Câu lạc bộ Bếp cháo từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Năm Căn được thành lập với 16 thành viên đã vận động quyên góp, tiếp nhận sự ủng hộ từ các nhà mạnh thường quân, nhà hảo tâm 411,875 triệu đồng tiền mặt và 10,31 tấn gạo đã tổ chức nấu 37.636 xuất cơm, cháo, 11.027 bình nước sôi phục vụ cho bệnh nhân, thân nhân có hoàn cảnh khó khăn nuôi bệnh tại bệnh viện trên 100 suất/ngày.
          - Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đã tổ chức tốt việc triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu, tập huấn sơ cấp cứu ban đầu cho học sinh gắn với việc tổ chức học nội quy, huấn luyện quân sự đầu năm học, thực hiện chương trình y tế học đường, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh và vận động tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn.
         2.4. Công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể, hiến xác được triển khai sâu rộng và đã dần trở thành phong trào; kết quả đạt 233% so nghị quyết, tăng 2,52 lần so với nhiệm kỳ 2011 - 2016.
         - Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện cấp huyện thường xuyên được củng cố, kiện toàn; năm 2013, thành lập Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện đến các xã, thị trấn; thành lập 2 Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Năm Căn và Huyện đoàn Năm Căn đã thu hút 156 tình nguyện viên tham gia.
          - Phối hợp với Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Cà Mau tổ chức tập huấn công tác hiến máu tình nguyện cho đội ngũ cán bộ, thành viên Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện huyện, xã, thị trấn và Chi hội ấp, khóm, trường học gắn với công tác tuyên truyền trực quan, cấp phát tờ rơi, lồng ghép triển khai tại các Hội nghị được 23 cuộc có 37.135 lượt người tham dự.
        - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang Websile của Hội (hoichuthapdonamcan.org) về “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” – 07/4; truyền đi thông điệp “Một giọt máu đào – Trao niềm hy vọng”, “Hiến máu cứu người – Xin đừng thờ ơ”, “Hiến giọt máu đào – Trao đời sự sống”, “Máu cứu người – Bắt đầu từ các nhà quản lý” đã tạo được sự chuyển biến nhận thức về máu và thu hút người tham gia từ 0,35% dân số hiến máu năm 2011 lên 0,78% năm 2015.
        - Tổ chức mít tinh hiến máu tình nguyện “Lễ hội Xuân Hồng”, “Những giọt máu hồng hè”, “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện”, hưởng ứng “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam”,  tham dự Lễ xuất quân “Hành trình đỏ xuyên Việt” đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia hiến được 2.333 đơn vị máu/250ml.
         - Hoạt động tuyên truyền về các giá trị nhân đạo, vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác thông qua các lớp tập huấn, nói chuyện chuyên đề, phát trên sóng Đài Truyền thanh, viết bài đăng trên trang Websile của Hội đã thu hút sự quan tâm của hội viên, tình nguyện viên; kết quả đã giới thiệu đến Trường Đại học Y – Dược thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 02 hồ sơ đăng ký hiến xác phục vụ cho công tác nghiên cứu trên lĩnh vực y học.
          - Kết quả vận động chính sách trong lĩnh vực hiến máu
         + Huyện Hội là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của huyện đã làm tốt công tác tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành văn bản chỉ đạo về công tác hiến máu tình nguyện.
         + Đề xuất với cơ sở thực hiện hỗ trợ kinh phí cho người tham gia hiến máu; khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào hiến máu của huyện và đề nghị các cấp khen thưởng, tôn vinh người hiến máu.
          + Kết quả đã đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tặng 92 giấy khen, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tặng 78 giấy khen, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng    16 Bằng khen, Ủy ban quốc gia về hiến máu tình nguyện tặng 12 Bằng khen.
          3. Kết quả triển khai các nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội
         3.1. Công tác tuyên truyền các giá trị nhân đạo và tuyên truyền về Hội thể hiện rõ mục tiêu, thiết thực, hiệu quả.
         - Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Hội về hoạt động của Chữ thập đỏ tập trung vào:
         + Chỉ thị 43-CT/W ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Luật Hoạt động Chữ thập đỏ số 11/2008/QH12 ngày 05/6/2008; Nghị định số 03/2011/NĐ-CP ngày 07/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hoạt động Chữ thập đỏ; Chiến lược phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2020.
        + Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX thông qua ngày 04/7/2012; Hướng dẫn số 73/HD-TƯHCTĐ ngày 21/3/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa IX hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa IX; Nghị quyết 28/NQ-TƯHCTĐ ngày 27/02/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh.
        + Truyền thống vẻ vang của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước tham gia các hoạt động nhân đạo của Hội; các hoạt động Chữ thập đỏ về cứu trợ khẩn cấp, trợ giúp nhân đạo; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; sơ cấp cứu ban đầu; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa.
        - Hình thức tuyên truyền:
        + Thông qua tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Hội, của địa phương về hoạt động Chữ thập đỏ trong tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở.
        + Phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng: Đài Phát thanh và Truyền hình, Trang Thông tin điện tử, Đài Truyền thanh huyện, Website Tỉnh hội, Huyện hội về hoạt động của Hội.
         + Thực hiện lồng ghép, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động, cuộc vận động của Hội với tổ chức phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
           - Kết quả công tác tuyên truyền:
          + Tuyên truyền thông qua tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt 30 cuộc, có 2.456 lượt người tham dự.
          + Tuyên truyền thông qua tổ chức mít tinh 11 cuộc có 6.023 lượt người dự.
          + Tuyên truyền thông qua khẩu hiệu, băng gol 8 tấm.
          + Phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình 15 tin, bài.
          + Phát trên sóng Đài Truyền thanh huyện 65 tin, bài.
          + Đưa trên Trang Thông tin điện tử huyện, Website Tỉnh hội 79 tin, bài.
          + Đăng trên Website (hoichuthapdonamcan.org) 90 tin, bài, đã thu hút 118065     lượt người truy cập.
          3.2. Công tác vận động nguồn lực
         - Công tác vận động nguồn lực ngày càng bài bản, mang tính chuyên nghiệp hơn và trong chỉ đạo ưu tiên thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, tham gia phòng ngừa thảm họa thiên tai, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, hiến máu tình nguyện, xây dựng cơ sở vật chất phát triển cộng đồng góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương (có bảng tổng hợp kèm theo).
          - Tham gia Dự án “Quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng – Thích ứng biến đổi khí hậu” do Chữ thập đỏ Thụy Sỹ tài trợ huyện đã tiếp nhận 205 căn nhà tái định cư Làng cá Hố Gùi; 02 Trạm cấp nước sinh hoạt; cơ sở hạ tầng Tổ Hợp tác Hố Gùi: Sân phơi, nhà kho, máy sấy, xe tải, xưởng cơ khí, trụ sở làm việc; đường trú bão (ấp kinh 17 xã Tam Giang và ấp Hố Gùi xã Tam Giang Đông); 02 máy trang bị cho Đội phản ứng nhanh; 03 bộ dụng cụ y tế trang bị cho 03 trường Tiểu học và hỗ trợ sinh kế cho 56 hộ dân với tổng trị giá 17.513,283 triệu đồng.
         - Xây dựng và phát triển quan hệ đối tác trong công tác nhân đạo ngày càng thu hút được nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân là mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ thường xuyên, hỗ trợ đột xuất cho đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng bị thiệt hại do thiên tai, trao quà Tết, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo vươn lên, khám bệnh cấp thuốc miễn phí, xây dựng cầu lộ giao thông nông thôn.
           3.3. Công tác vận động chính sách
          - Tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Luật Hoạt động Chữ thập đỏ đến các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện; đồng thời trực tiếp triển khai đến cán bộ, hội viên, tình nguyện viên trong tổ chức Hội để phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác nhân đạo ở địa phương.
          - Tham mưu thực hiện kịp thời chế độ lương, phụ cấp lương, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cán bộ chuyên trách công tác Hội cấp huyện; thực hiện chế độ phụ cấp hệ số 1,5 và khoán kinh phí hoạt động (300.000đ/người/tháng) cho cán bộ chuyên trách (Chủ tịch) Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn kịp thời, đầy đủ ngay sau khi được bầu.
3.4. Công tác chỉ đạo của các cấp Hội
         - Công tác chỉ đạo của Hội từng bước được đổi mới và hoàn thiện; nền nếp hành chính được tăng cường tạo điều kiện để Hội cơ sở từng bước tiếp cận với công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của Huyện hội
          - Nội dung chỉ đạo trên các lĩnh vực Hội đã bám sát chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ; trong đó việc lựa chọn nội dung chỉ đạo trọng tâm phù hợp tình hình thực tế của Hội gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
          3.5. Hoạt động kiểm tra
          - Ban kiểm tra của Hội được Ban Chấp hành bầu ra gồm 5 thành viên; trong đó: 2 ủy viên Ban Thường vụ, 2 ủy viên Ban Chấp hành và 1 thành viên ngoài Ban Chấp hành; trong nhiệm kỳ có 01 thành viên thay đổi do chuyển công tác, hiện còn 4 thành viên đang hoạt động.
        - Xác định kiểm tra là hoạt động quan trọng, nhằm đánh giá đúng thực chất về công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ ở địa phương nên đã tập trung vào kiểm tra trong việc thực hiện nhiệm vụ của Hội theo quy định của Điều lệ Hội với hình thức chuyên đề và toàn diện, đảm bảo ít nhất 1 lần/năm đối với tổ chức cơ sở Hội.
        - Qua kiểm tra, đánh giá hoạt động của Hội được thực hiện theo nguyên tắc, tự nguyện, không vụ lợi, công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, phù hợp với truyền thống nhân ái của dân tộc, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương.
 3.6. Công tác thi đua, khen thưởng
         - Tuyên truyền, triển khai Luật Thi đua, Khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt nam được tiến hành kịp thời.
          - Phương châm thi đua là “Hiệu quả phong trào là động lực – Chất lượng hoạt động là mục đích -Tổ chức Hội vững mạnh là hàng đầu” nhằm đến mục tiêu “Ở đâu có người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương cần sự trợ giúp, ở đó có sự trợ giúp của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ.
           - Nội dung tập trung vào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa thiên tai; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; vận động hiến máu tình nguyện; tuyên truyền các giá trị nhân đạo; vận động xây dựng quỹ hoạt động của Hội và xây dựng tổ chức hội vững mạnh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
          - Hình thức tổ chức được triển khai toàn diện, sâu rộng trong tổ chức Hội thông qua: Đăng ký giao ước thi đua, triển khai thực hiện các cuộc vận động, hưởng ứng các phong trào thi đua; tổ chức sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của  Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hàng năm.
           - Kết quả được ghi nhận:
          + 25 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ Việt Nam;
          + 03 Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân;
          + 03 Cờ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;
          + 51 Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;
          + 32 Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau;
          + 02 Bằng khen của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Cà Mau;
          + 02 Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cà Mau;
          + 04 Cờ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;
          + 120 Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau;
          + 145 Giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện;
          + 08 Giấy khen của Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Năm Căn;
          + 03 Giấy khen của Liên đoàn Lao động huyện Năm Căn;
          + 58 Giấy khen của Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn.
 
           III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
          1. Những mặt làm được
         - Tổ chức Hội được củng cố, kiện toàn và phát triển Chi hội đến ấp, khóm, trường học (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở); hoạt động của Hội bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Hoạt động Chữ thập đỏ và Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
        - Các nhiệm vụ của Hội được tổ chức thực hiện đồng bộ, có trọng tâm , trọng điểm gắn với tổ chức phong trào thi đua với phương châm: “Hiệu quả phong trào là động lực – Chất lượng hoạt động là mục đích – Tổ chức Hội vững mạnh là hàng đầu” đã hình thành được phong trào của Hội.
         - Công tác vận động nhân đạo có trọng tâm, trọng điểm, bám sát phong trào, tổ chức cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, mang tính chuyên nghiệp hơn và ngày càng thu hút được nhiều cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm, mạnh thường quân tham gia hoạt động nhân đạo trên địa bàn huyện.
         - Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện lần thứ IV nhiệm kỳ 2011 - 2016 đều đạt và vượt (xã hội nhân đạo, chăm sóc sức khỏe, hiến máu tình nguyện) đã góp phần quan trọng vào thực hiện chính sách an sinh xã hội và phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới” ở địa phương.
          2. Hạn chế, yếu kém
         - Công tác truyền thông chưa thể hiện trọng điểm đối với những hoạt động mang tính đặc thù; tuyên truyền chưa thường xuyên, chưa sâu rộng nên việc phát triển quan hệ đối tác tham gia hoạt động nhân đạo chưa bền vững.
         - Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Hội chưa đồng bộ, còn dàn trải, chưa thể hiện trọng tâm của nhiệm vụ ưu tiên chiến lược; vận động nguồn lực chưa đồng đều, còn tình trạng trông chờ, thụ động trong xây dựng mô hình ở cơ sở.
         - Xây dựng tổ chức Hội chưa ngang tầm với nhiệm vụ của Hội cả về số lượng và chất lượng; công tác quản lý, phát triển hội viên chưa đi vào chiều sâu nên chưa phát huy tối đa vai trò của hội viên, tình nguyện viên.
          3. Nguyên nhân của hạn chế
          3.1. Nguyên nhân khách quan
         - Công tác cán bộ Hội chưa được cấp Ủy đảng, Chính quyền quan tâm thỏa đáng; chính sách đối với cán bộ làm công tác Hội Chữ thập đỏ còn bất cập nhất là về lĩnh vực quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí cán bộ.
         - Quản lý Nhà nước đối với hoạt động nhân đạo chưa theo kịp sự phát triển của công tác nhân đạo; thống kê, báo cáo tình hình, kết quả hoạt động Chữ thập đỏ hàng năm chưa được chú trọng
         - Điều kiện phục vụ cho hoạt động của Hội chưa đáp ứng được yêu cầu (nơi làm việc, trang thiết bị….) nên chưa thu hút, động viên được cán bộ tham gia làm công tác Hội nhất là ở cơ sở.
         3.2. Nguyên nhân chủ quan
        - Tổ chức Hội ở cơ sở một số nơi còn yếu kém trong quản lý, tổ chức các hoạt động nhân đạo nên chưa phát huy được vai trò của hội viên, tình nguyện viên trong tham mưu vận động chính sách và vận động nguồn lực của Hội.
        - Đội ngũ cán bộ làm công tác Chữ thập đỏ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ thường biến động, thiếu ổn định làm hạn chế đến công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội.
        - Một bộ phận cán bộ Hội ở cơ sở yếu về chuyên môn, nghiệp vụ; hạn chế về lĩnh vực tiếp cận thông tin, thiếu an tâm trong công tác, băn khuăn về chế độ chính sách, lung túng trong vận động chính sách nguồn lực, đối tác.
 
        IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
        Một là: Nơi nào tổ chức Hội được cấp ủy Đảng quan tâm, lãnh đạo đúng mức; chính quyền chỉ đạo sâu sát; các ngành đoàn thể phối hợp chặt chẽ và sự nỗ lực của Hội thì nơi đó hoạt động Chữ thập đỏ đạt hiệu quả.
        Hai là: Coi trọng công tác đào tao, bồi dưỡng, huấn luyện đội ngủ cán bộ làm công tác Hội để hoạt động mang tính chuyên nghiệp thu hút đối tác tham gia thực hiện tốt bốn ưu tiên chiến lược của Hội.
         Ba là: Sự chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác của Hội phải được tiến hành đồng bộ; chương trình, kế hoạch cụ thể có trọng tâm, trọng điểm từng lĩnh vực; xây dựng mô hình, chỉ đạo nhân rộng phù hợp tình hình thực tế địa phương.
         Bốn là: Công tác rà soát, củng cố, kiện toàn, xây dựng và phát triển tổ chức Hội phải đi đôi với việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chương trình, kế hoạch của Hội và tổ chức tổng kết, đánh giá phong trào kịp thời.
 
         Phần thứ hai
         MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ 2016 – 2021
 
         I. BỐI CẢNH, TÌNH HÌNH
       - Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Luật hoạt động Chữ thập đỏ tạo điều kiện tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động nhân đạo; đồng thời cũng tạo ra thách thức không nhỏ đối với Hội, nhất là khả năng tự chủ, tự lập. Điều đó đòi hoit tổ chức Hội phải xác định rõ mục tiêu hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội, nguồn lực thực tế và yêu cầu công tác nhân đạo trên địa bàn.
         - Chính sách đối với cán bộ làm công tác Hội còn bất cập chưa được quan tâm đúng mức cả về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố chí sử dụng cán bộ, chế độ lương và phụ cấp, điều kiện, phương tiện làm việc… đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, lòng nhiệt tình của cán bộ đối với công tác Hội. Do đó, cần phải tiếp tục vận động chính sách đối với cán bộ Hội, tạo cơ chế, nguồn lực để chăm lo quyền lợi cán bộ làm công tác Hội.
        - Hoạt động nhân đạo tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan, tổ chức, nhà hảo tâm, mạnh thường quân và các tầng lớp nhân dân, một số đã trở thành nhu cầu đang tạo thêm lực lượng và đối tác trong hoạt động nhân đạo; đồng thời cũng tạo ra sự cạnh tranh trong công tác nhân đạo. Do vậy, đòi hỏi Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo lòng tin của xã hội đối với tổ chức Hội.
          - Huyện Năm Căn nằm ở phía Nam của tỉnh Cà Mau: Phía Bắc giáp huyện Đầm Dơi, Cái Nước, Phú Tân; phía Nam giáp huyện Ngọc Hiển; phía Đông giáp Biển Đông; phía Tây giáp Vịnh Thái Lan. Chiều dài bờ biển 34 km, có 4 cửa thông ra biển (cửa Hố Gùi và Bồ Đề thông ra Biển Đông, cửa Ông Trang và Bảy Háp thông ra Biển Tây). Về đơn vị hành chính gồm có thị trấn Năm Căn và 7 xã (có 3 xã ven biển: Tam Giang Đông, Lâm Hải, Đất Mới); với 70 khóm ấp (có 9 ấp ven biển); dân số 65.804   người/17.593 hộ, trong đó: hộ nghèo 1288 chiếm 7,32%, hộ cận nghèo 577 chiếm 3,17%. Do điều kiện địa lý và tự nhiên của huyện nên thường bị ảnh hưởng của triều cường, mưa dông, lốc xoáy và sụp lở đất.
 
         II. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT
        1. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát triển và nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội.
         2. Tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Hội, các giá trị nhân đạo của Hội nhằm thu hút đối tác tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo ở địa phương, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội và nâng cao vị thế của Hội.
         3. Thực hiện 4 nhiệm vụ ưu tiên chiến lược của Hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước và địa phương.
 
          III. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
           1. Chỉ tiêu về tổ chức
           - 100% tổ chức Hội quản lý cán bộ, hội viên, tình nguyện viên đúng quy định;
           - 100% tổ chức Hội được kiểm tra định kỳ và tập huấn nhiệm vụ công tác Hội;
           - 50% tổ chức Hội cơ sở trở lên đạt danh hiệu Hội cơ sở vững mạnh trở lên;
           - Huyện Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hàng năm;
           - Phát triển hội viên tăng 5% hàng năm.
          2. Chỉ tiêu về thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”
          - 100% đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần trợ giúp của Hội Chữ thập đỏ được khảo sát, lập hồ sơ quản lý;
          - 25% đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2016 lên 50% năm 2021 được trợ giúp thường xuyên của Hội Chữ thập đỏ;
          - 100% đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ quà từ phong trào “Tết vì người nghèo” hàng năm.
           - Xây dựng 10 căn nhà Chữ thập đỏ trở lên (bình quân 2 căn/năm);
          3. Chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng
          - 100% tổ chức Hội có Đội sơ cấp cứu ban đầu và được tập huấn nghiệp vụ;
          - 10.000 lượt người trở lên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí hàng năm;
          - 100% người khuyết tật vận động có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xe lăn.
         4. Chỉ tiêu về vận động hiến máu tình nguyện
         - Tuyên truyền đến 25% dân số năm 2016 lên 50% vào năm 2021;
         - Hiến máu tình nguyện đạt 0,9% dân số năm 2016 lên 1,5% vào năm 2021.
         5. Chỉ tiêu về vận động nguồn lực và xây dựng quỹ Hội
         - Vận động nguồn lực của 2 cấp Hội (huyện và cơ sở) đạt 20 tỷ đồng trở lên (4 tỷ đồng trở lên/năm);
         - Quỹ dự trữ hàng năm của Hội cơ sở có số dư từ 20 triệu đồng trở lên; Huyện hội có số dư 50 triệu đồng trở lên;
         - 100% hội viên đóng đủ hội phí hàng năm.
        6. Chỉ tiêu về phát triển quan hệ đối tác trong công tác nhân đạo
         - Mỗi tổ chức Hội vận động có ít nhất 6 địa chỉ (tổ chức, cá nhân) nhân đạo là đối tác tham gia công tác nhân đạo trên địa bàn;
         - Vận động 100% tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức cộng đồng trên địa bàn là đối tác chiến lược của Hội trong hoạt động nhân đạo.

        IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
        1. Tiếp tục triển khai thực hiện 4 ưu tiên chiến lược
        1.1. Công tác xã hội nhân đạo
       - Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược của toàn Hội; thường xuyên rà soát, lập danh sách đối tượng đặc biệt khó khăn cần sự trợ giúp của Chữ thập đỏ, lập sổ bộ quản lý.
       - Vận động các tổ chức, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, mạnh thường quân, nhà hảo tâm tham gia trợ giúp đối tượng đặc biệt khó khăn để họ ổn định cuộc sống bằng những hoạt động thiết thực.
        - Thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” hàng năm đi đôi với xây dựng, nhân rộng mô hình: Nuôi cua, Bếp ăn, Bếp cháo từ thiện và các câu Lạc bộ, Hội từ thiện Từ tâm trong hoạt động nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp.
        - Tăng cường tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo tổ chức các hoạt động Chữ thập đỏ; mở rộng quan hệ, sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị, mặt trận và các đoàn thể trong việc triển khai cuộc vận động, phong trào tạo nguồn lực để thực hiện trợ giúp nhân đạo, cứu trợ xã hội và phát triển cộng đồng.
         1.2. Hoạt động tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa
        - Xây dựng, triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó với thảm họa thiên tai của Hội gắn với công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; trong đó chú ý nhưng nơi trọng yếu hay xảy ra sụp lở đất do ảnh hưởng của triều cường.
        - Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng ngừa, ứng phó khi có thiên tai xảy ra nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về thiên tai và kỹ năng ứng phó với thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ.
        - Tập huấn nghiệp vụ cho Đội ứng phó nhanh của Hội Chữ thập đỏ, tham mưu trang bị phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của Đội ứng phó nhanh đi đôi với việc quản lý, tổ chức các hoạt động khi có tình huống xảy ra.
        - Tham gia các hoạt động của dự án “Quản lý rủi ro dựa vào cộng đồng – Thích ứng với biến đổi khí hậu” và tranh thủ sự hỗ trợ của các chương trình, đề án, dự án, tổ chức quốc tế trong lĩnh vực phòng ngừa, ứng phó với thiên tai.
       1.3. Hoạt động tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân
       - Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân, cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường và triển khai thực hiện các chương trình y tế quốc gia trên địa bàn.
        - Phối hợp với các tổ chức Hội, các cơ quan, đơn vị y tế trên địa bàn tổ chức khám sàng lọc các bệnh về mắt, tim bẩm sinh.. cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn thực hiện chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”, “Trái tim nhân ái”, “Phẫu thuật chỉnh hình phục hồi chức năng cho người khuyết tật”
       - Phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực, Trung tâm Y tế, Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia đình, Hội Đông y tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật hưởng ứng thực viện Chương trình “Một triệu lượt người được tư vấn, khám bệnh cấp thuốc miễn phí” đạt 10.000 lượt người trở lên/năm.
       - Tạo sự phối hợp chặt chẽ với phòng Giáo dục và Đào tạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho thanh thiếu niên theo quy định về công tác y tế trường học; tập huấn nâng cao kiến thức, khả năng sơ cấp cứu ban đầu cho đội ngũ cán bộ, hội viên, giáo viên, thanh thiếu niên trường học.
        1.4. Tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện
        - Thường xuyên tham mưu, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện từ huyện đến cơ sở; vận động, thành lập, phát triển hội viên các “Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống”, “Câu lạc bộ những người có nhóm máu hiếm”, “Câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện” và “Câu lạc bộ gia đình tham gia hiến máu” để người hiến máu tình nguyện đủ phục vụ các ca cấp cứu khẩn cấp.
        - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể và hiến xác thông qua các lớp tập huấn, nói chuyện chuyên đề, phát trên sóng Đài Truyền thanh, tờ rơi, áp phích, viết tin, bài đăng trên báo, truyền hình, trên Trang Website của Hội, tổ chức mít tinh hiến máu tình nguyện nhằm nâng cao nhận thức về hiến máu để thu hút người tham gia hiến máu tình nguyện đạt trên 1,5% dân số tham gia hiến máu vào năm 2020.
       - Tổ chức mít tinh hưởng ứng “Lễ hội Xuân Hồng”, “Tháng ra quân huấn luyện”, “Chiến dịch những giọt máu hồng - hè”, “Ngày toàn dân tham gia hiến máu” - 7/4, “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu” - 14/6, Ngày hội hiến máu tình nguyện của các nhà báo - 21/6, “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam”, tham dự lễ xuất quân hiến máu tình nguyện xuyên việt “Hành trình đỏ” hàng năm.
         2. Củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức Hội
         - Tăng cường công tác cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở (quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng) đi đôi với việc kiện toàn tổ chức đảm bảo trước mắt và ổn định lâu dài, kể cả chấp thuận cán bộ Hội là người đã nghỉ hưu tham gia, nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh theo Nghị quyết số 28/NQ-TƯHCTĐ ngày 27/02/2015 của Ban Chấp hành trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (Khóa IX).
        - Chú trọng phát triển Hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ đảm bảo về tiêu chuẩn đi đôi với việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ nhất là việc cam kết thực hiện “Bảo vệ trẻ em và thanh niên, thiếu niên trong hoạt động Chữ thập đỏ”.
         - Đẩy mạnh hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học nhằm thu hút cán bộ, giáo viên, nhân viên và lôi cuốn thanh, thiếu niên trong nhà trường vào hoạt động nhân đạo theo quy định về hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học tại Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          - Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về thu hội phí đối với hội viên và vận động quỹ hoạt động của tổ chức Hội để tạo nguồn lực tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua và thực hiện chế độ khen thưởng của Hội.
           3. Tuyên truyền nâng cao vị thế, hình ảnh tổ chức Hội
           - Tập trung tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực nhân đạo, tổ chức Hội và hoạt động của tổ chức Hội, các phong trào và cuộc vận động nhân đạo của địa phương, của các cấp Hội.
          - Tăng cường tuyên truyền các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực hoạt động của Hội Chữ thập đỏ; các tấm gương tiêu biểu trong các hoạt động nhân đạo hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hàng năm và chào mừng Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X;
          - Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, đơn vị có liên quan đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về các giá trị nhân đạo, kết quả thực hiện các cuộc vận động nhân đạo, các phong trào của Hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang Website của Huyện hội, Tỉnh Hội, Trang Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện và qua các cuộc hội họp, sinh hoạt của Hội.
          4. Vận động, từng bước tạo dựng nguồn lực bền vững cho hoạt động Hội
         - Phát huy vai trò và sự đóng góp của Hội viên, tình nguyện viên và các tầng lớp nhân dân chia sẻ với đối tượng đặc biệt khó khăn, đối tượng dễ bị tổn thương trên tinh thần “Lá lành đùm lá rách”.
         - Mở rộng quan hệ với các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành, đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài nước thành đối tác chiến lược bền vững của Hội trong lĩnh vực hoạt động nhân đạo trên địa bàn.
         - Tăng cường hoạt động vận động xây dựng quỹ hoạt động của Hội từ nguồn thu hội phí, vận động quỹ dự trữ của các cấp Hội đồng bộ với vận động nguồn lực thực hiện các phong trào, cuộc vận động và cứu trợ khẩn cấp.
         5. Nâng cao năng lực tham mưu, vận động chính sách, phát triển quan hệ đối tác trong công tác nhân đạo
         - Tham mưu cho cấp ủy Đảng, tổng kết 10 năm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vào năm 2020;
        - Tham mưu chính quyền đánh giá, giám sát thực hiện Luật Hoạt động Chữ thập đỏ; tiếp tục đề xuất với Đảng, Nhà nước về chế độ chính sách đối với Hội, cán bộ làm công tác Hội và tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế trong tổ chức, hoạt động của tổ chức Hội Chữ thập đỏ.
        - Phát triển mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các tổ chức chính tri – xã hội, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong công tác nhân đạo để họ thực sự là đối tác chiến lược của Hội trong hoạt động nhân đạo.
         6. Đổi mới công tác chỉ đạo, công tác kiểm tra, thi đua, khen thưởng
         - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tổ chức Hội nhằm tạo sự nhận thức rõ vai trò và vị trí của tổ chức Hội trong tình hình mới đi đôi với củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức hội và thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Hội.
         - Thực hiện đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, đúng tôn chỉ, mục đích; phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ Hội, hội viên, tình nguyện viên và sự tham gia của cộng đồng thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương về chính sách an sinh xã hội.
         - Tăng cường công tác quản lý của tổ chức Hội trong các hoạt động nhân đạo; thực hiện đồng bộ việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ triển khai các hoạt động, tổ chức lồng ghép các hoạt động để chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình hoạt động của Hội cơ sở.
         - Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong tổ chức Hội; triển khai toàn diện và sâu rộng các phong trào thi đua, cuộc vận động nhân đạo trong tổ chức Hội; coi trọng xây dựng mô hình, nghiên cứu tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực hoạt động của Hội.
          - Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Hội đi đôi với việc định kỳ, đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ ở từng đơn vị đảm bảo công khai, dân chủ; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ.
 
          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
         1. Đại Hội giao Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn nhiệm kỳ 2016 – 2021 cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình hoạt động hàng năm của Hội để chỉ đạo thực hiện.
         2. Định kỳ Ban Chấp hành tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm và tổng kết thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Hội đề ra vào cuối nhiệm kỳ.

        Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2021 phát huy dân chủ, mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đoàn kết, nhất trí trong hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra.
 
Nơi nhận:                                                    TM. BAN CHẤP HÀNH
- Hội CTĐ tỉnh Cà Mau;                                         CHỦ TỊCH
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực UBND huyện;
- Hội CTĐ cơ sở;                                                      (Đã ký)          
- Đại biểu dự Đại hội;
- Lưu.                                                                              
                                                                          
                                                                        Nguyễn Quang Sơn
Tác giả bài viết: Trương Bích Thuận
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 310
  • Tháng hiện tại: 12550
  • Tổng lượt truy cập: 2346291