Banner

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đăng lúc: Thứ tư - 21/06/2017 04:33 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Của Đại hội đảng viên Chi bộ Hội Chữ thập đỏ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020
      CHI BỘ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN LẦN THỨ I
      NHIỆM KỲ 2015 - 2020
                      *                                                  Năm Căn, ngày 08  tháng 6 năm 2015
 
                                               QUY CHẾ LÀM VIỆC
                          Của Đại hội đảng viên Chi bộ Hội Chữ thập đỏ
                                    lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020
         Căn cứ Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng, ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI); Đại hội đảng viên Chi bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xây dựng Quy chế làm việc với những nội dung cơ bản như sau:

         Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
         1. Quy chế quy định về làm việc của Đại hội đảng viên Chi bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020.
         2. Quy chế quy định trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân tham gia điều hành Đại hội và đại biểu tham dự Đại hội.
     
        Điều 2.
Quy định chung
        1. Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các quyết định phải được trên 50% tổng số đảng viên chính thức của Đại hội đồng ý.
        2. Các quyết định, điều hành thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Đại hội phải được trên 50% số thành viên tán thành.
       
       Điều 3. Trách nhiệm, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân điều hành Đại hội
       1. Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015
       a) Báo cáo với Chủ tịch Đại hội những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chi bộ thực hiện trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội;
       b) Chỉ đạo các mặt công tác thường xuyên của Chi bộ cho đến khi bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ khóa mới;
      c) Cung cấp cho Chủ tịch Đại hội các văn bản, tài liệu, thông tin liên quan đến Đại hội của Chi bộ.
      2. Chủ tịch Đại hội
      a) Lãnh đạo, điều hành các hoạt động của Đại hội theo Chương trình, Quy chế làm việc đã được Đại hội biểu quyết thông qua; phân công thành viên điều hành các phiên họp của Đại hội; chuẩn bị nội dung, hướng dẫn để Đại hội thảo luận và biểu quyết;
      b) Quán triệt tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ; tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI để Đại hội thảo luận, biểu quyết về số lượng; hướng dẫn việc ứng cử, đề cử nhân sự Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện để đại hội thảo luận, niêm yết danh sách dự bầu;
      c) Điều hành việc bầu cử, giới thiệu danh sách Tổ kiểm phiếu, phổ biến quy tắc, thủ tục bầu cử trong Đại hội; giải đáp những ý kiến của đại biểu về nhân sự trong quá trình chuẩn bị bầu cử; xem xét báo cáo Đại hội về việc chấp hành nguyên tắc, thủ tục, tình hình và kết quả bầu cử;
      d) Xem xét, kết luận các đơn thư khiếu nại, tố cáo về tư cách đại biểu do cấp ủy các cấp giải quyết; báo cáo trình Đại hội xem xét, quyết định về những trường hợp không được công nhận tư cách đại biểu, những trường hợp có đơn xin rút khỏi danh sách đại biểu đã được triệu tập;
      e) Báo cáo với Đại hội tình hình đảng viên để Đại hội xem xét.
      3. Thư ký Đại hội
      a) Ghi biên bản tiến trình Đại hội; tổng hợp ý kiến thảo luận, các kết luận của Chủ tịch Đại hội, dự thảo Nghị quyết của Đại hội;
      b) Giúp Chủ tịch Đại hội chuẩn bị danh sách, phiếu bầu, biên bản, biểu tổng hợp phục vụ cho công tác bầu cử của Đại hội;
     c) Quản lý, phát hành tài liệu Đại hội theo chỉ đạo của Chủ tịch Đại hội; thu nhận, bảo quản hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm của Đại hội gửi đến cấp ủy khóa mới.
     4. Tổ kiểm phiếu bầu cử trong Đại hội
     a) Hướng dẫn cách bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, phát phiếu trực tiếp cho đảng viên chính thức, kiểm số phiếu phát ra và thu về báo cáo Đại hội, kiểm phiếu bầu;
     b) Xem xét, kết luận về các phiếu không hợp lệ và những ý kiến khiếu nại về việc bầu cử trong Đại hội;
     c) Lập biên bản kiểm phiếu báo cáo với Chủ tịch Đại hội và công bố kết quả bầu cử; ký vào biên bản bầu cử, niêm phong phiếu bầu và chuyển cho Đoàn Chủ tịch Đại hội để bàn giao cho Chi bộ khóa mới lưu trữ theo quy định.

     Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của đại biểu (đảng viên Chi bộ)
      a) Tập trung trí tuệ tham gia thảo luận, biểu quyết theo quyết định của Đại hội và điều hành của Chủ tịch Đại hội; bầu cử theo Quy chế bầu cử trong Đảng;
      b) Tham gia các hoạt động của Đại hội theo sự điều hành của Chủ tịch Đại hội; ngồi đúng vị trí Ban Tổ chức Đại hội đã sắp xếp;
      c) Trong thời gian làm việc đại biểu không được: Làm việc riêng, nói chuyện riêng, giải quyết công việc khác, sử dụng điện thoại di động, hút thuốc;
      d) Khi có việc cần thiết vắng mặt trong thời gian Đại hội phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch Đại hội.

      Điều 5. Trang phục của đại biểu
      1. Đối với nam: Bộ sơ mi, cà vạt, giày;
      2. Đối với nữ: Bộ áo dài, giày hoặc guốc;
      3. Đeo phù hiệu của Đại hội.
       
      Điều 6.
Chế độ thông tin và phát biểu trong Đại hội
      1. Phát biểu ý kiến tại Hội trường
      a) Đại biểu muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký với Thư ký để báo cáo Chủ tịch Đại hội và chỉ phát biểu khi được Chủ tịch Đại hội đồng ý;
      b) Khi phát biểu ý kiến đại biểu phải tuân thủ về thời gian, nội dung tập trung vào những vấn đề trọng tâm mà Chủ tịch Đại hội quy định.
      2. Chế độ thông tin và lưu hành tài liệu của Đại hội
      a) Tài liệu Đại hội của Chi bộ sử dụng theo chế độ lưu hành nội bộ; việc đưa tin về kết quả Đại hội do Chủ tịch Đại hội quyết định;
      b) Trường hợp đại biểu nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc ý kiến kiến nghị thì chuyển ngay đến Chủ tịch Đại hội, không phổ biến tuyên truyền.

       Điều 7. Bầu cử
      1. Chủ tịch Đại hội lãnh đạo công tác bầu cử theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng.
      2. Khi đại biểu cần tìm hiểu về người được đề cử, ứng cử thì trực tiếp gặp Chủ tịch Đại hội để được giải đáp hoặc nghiên cứu hồ sơ nhân sự.

      Điều 8. Thời gian làm việc
       1.Thời gian Đại hội 01 (Một) buổi.
       2. Khai mạc vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 08/6/2015.
         
       Điều 9.
Hiệu lực của Quy chế
       Quy chế có hiệu lực trong suốt thời gian Đại hội; mọi tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện; nếu vi phạm, tùy theo mức độ sẽ xem xét, xử lý./.
                                                 
                                             CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Từ khóa:

nhiệm kỳ

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 284
  • Tháng hiện tại: 12524
  • Tổng lượt truy cập: 2346265