Banner

NGHỊ QUYẾT

Đăng lúc: Thứ tư - 21/06/2017 04:27 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Đại hội đảng viên Chi bộ Hội Chữ thập đỏ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020
      CHI BỘ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN LẦN THỨ I
         NHIỆM KỲ 2015 - 2020
                             *                                             Năm Căn, ngày 08  tháng 6 năm 2015
 
                                                    NGHỊ QUYẾT
                     Đại hội đảng viên Chi bộ Hội Chữ thập đỏ
                                   lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 
      Đại hội đảng viên Chi bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lần thứ I, họp ngày 08 tháng 6 năm 2015; sau khi thảo luận các văn bản do Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015, trình Đại hội đảng viên lần thứ nhất nhiệm kỳ 2015 – 2020,
                                                   QUYẾT NGHỊ
     1. Tán thành báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015.
     Ưu điểm là Chi bộ lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ hàng năm; làm tốt công tác xây dựng đảng về chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng, đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng; lãnh đạo tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công chức, viên chức và tham gia phong trào thi đua ở đơn vị.
    Tuy nhiên, hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục là: Lãnh đạo, chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn đối với các chức danh lãnh đạo của Hội tiến hành chậm do công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa thể hiện tính lâu dài dẫn đến bị động trong công tác tham mưu điều động, sắp xếp cán bộ phù hợp với chuyên môn, vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị.
     
      Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ rút ra một số bài học kinh nghiệm:
     Một là: Tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động và Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong hoạt động.
     Hai là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chi bộ bám sát Nghị quyết của Đảng bộ huyện, nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Uỷ ban nhân dân huyện và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
    Ba là: Tiến hành đồng bộ việc triển khai, quán triệt thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể phải gắn với việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện để rút kinh nghiệm chỉ đạo kịp thời.

      2. Thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015 - 2020:
     a) Mục tiêu tổng quát “Nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy dân chủ, đoàn kết xây dựng Chi bộ Hội Chữ thập đỏ trong sạch, vững mạnh”.
   
   b) Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020

    - Chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh” hàng năm;
    - Hội Chữ thập đỏ đạt danh hiệu: “Tập thể Lao động xuất sắc” hàng năm;
    - Hội Đông y đạt danh hiệu: “Tập thể Lao động tiên tiến” hàng năm.
    - Phòng Y tế đạt danh hiệu “ Tập thể lao động tiên tiến” hàng năm;
    - Công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ và Phòng Y tế đạt vững mạnh hàng năm;
    - 15% trở lên đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm;
    - 85% trở lên đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm;
    - Bồi dưỡng kết nạp 2 đảng viên mới trở lên.
    - 80% trở lên CC, VC đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hàng năm;
    - 15% trở lên CC,VC đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” hàng năm.

   c) Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
    - Tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chuyên đề hàng năm.
    - Tham mưu đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Chi bộ, cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những năm tiếp theo.
    - Củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị với việc điều chỉnh phân công công chức, viên chức gắn với thực hiện Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị.
    - Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tổ chức, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành Điều lệ Đảng, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các quy định đảng viên, công chức, viên chức không được làm.
    - Lãnh đạo, quán triệt thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị gắn với tổ chức phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch hàng năm đi đôi với kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện theo định kỳ.
    - Tăng cường sự lãnh đạo và tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở với Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ và tham gia xây dựng Chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong sạch vững mạnh.
    3. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015, trình Đại hội đảng viên Chi bộ Hội Chữ thập đỏ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020; giao Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp thu ý kiến đại hội, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo.
    4. Thông qua kết quả bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 02 đồng chí là đại biểu chính thức; giao Chi bộ báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến bổ sung chức danh Phó Bí thư Chi bộ.
     5. Giao Chi bộ xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu của nhiệm kỳ đã nêu trong văn kiện Đại hội đảng viên Chi bộ Hội Chữ thập đỏ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
     6. Đại hội đảng viên Chi bộ Hội Chữ thập đỏ  huyện Năm Căn lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y và Phòng Y tế nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.
 
Nơi nhận:                                         T/M CHI BỘ
- Thường trực Huyện ủy;                  BÍ THƯ
- Ban Tổ chức Huyện ủy;
- Đảng viên Chi bộ;
- Đại biểu dự Đại hội;                     (đã ký)                                                                                                  
- Lưu CB.
                                                                                           
                                                   Nguyễn Quang Sơn    
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Từ khóa:

nhiệm kỳ

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 248
  • Tháng hiện tại: 12488
  • Tổng lượt truy cập: 2346229