Banner

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

Đăng lúc: Thứ ba - 20/06/2017 22:55 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
của Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015 trình Đại hội Đảng viên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020
       CHI BỘ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN LẦN THỨ I
            NHIỆM KỲ 2015-2020
                               *
                     Số: 21-BC/CB                                 Năm Căn, ngày 08 tháng 6 năm 2015
 
                                        BÁO CÁO CHÍNH TRỊ
                             của Chi bộ nhiệm kỳ 2010-2015
           trình Đại hội Đảng viên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020
 
        Chi bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn được thành lập theo Quyết định số 2653-QĐ/HU ngày 16/10/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Quyết định số 3891-QĐ/HU ngày 01/6/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy Năm Căn sát nhập Chi bộ Phòng Y tế vào Chi bộ Hội Chữ thập đỏ hiện có 10 đảng viên/3 nữ của 3 đơn vị: Hội Chữ thập đỏ 5 đảng viên, Hội Đông y 1 đảng viên và Phòng Y tế 4 đảng viên; Chi bộ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ từ khi thành lập đến nay và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:
                                                   
                                                 Phần thứ nhất
        TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 2010-2015
 
      I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ
      1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị
     - Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, Quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị kịp thời đã tạo sự thống nhất trong thực hiện.
     - Việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của cơ quan, đơn vị và đến cơ sở luôn đảm bảo tính thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và chính sách an sinh xã hội của địa phương.
      - Các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y và Phòng Y tế đều đạt, trong đó: Khám bệnh cấp thuốc miễn phí, xây dựng nhà Chữ thập đỏ, hiến máu tình nguyện, thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, vận động nguồn lực phát triển cộng đồng đạt cao và đã trở thành phong trào.
      - Hội Chữ thập đỏ đã làm tốt công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về: Công tác xã hội nhân đạo, phòng ngừa ứng phó thiên tai, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, vận động hiến máu tình nguyện, tuyên truyên và huấn luyện, vận động nguồn lực phát triển cộng đồng, xây dựng và phát triển tổ chức Hội. Kết quả vận động nguồn lực đạt 14.066,886 triệu đồng, trong đó Hội trực tiếp vận động 8.969,135 triệu đồng, hiệu quả hoạt động đạt 7,84 lần/năm 2013 và 8,61 lần/năm 2014. Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ được công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm 2013, “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2014, Trung ương Hội tặng Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc 5 năm (2010-2014).
      - Hội Đông y đã làm tốt công tác tuyên truyền về tổ chức Hội, chăm lo phát triển hội viên, chú trọng sưu tầm dược liệu, tổ chức khám chữa bệnh bằng phương pháp Đông y (tuyến huyện đạt 20%, tuyến xã đạt 30%) góp phần thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 – 2020. Kết quả đã khám bệnh cho 51.056 lượt người, trong đó điều trị không dùng thuốc 24.554 lượt, hốt 167.966 thang thuốc; điều trị miễn phí 23.298 lượt, hốt 37.718 thang thuốc, châm cứu 61.389 lượt tổng trị giá 408,6 triệu đồng. Hội đã được củng cố về tổ chức; chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ đã được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2013, 2014 và Tỉnh hội tặng giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ.
      - Phòng Y tế đã thực hiện tốt chức nâng tham mưu UBND huyện quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế, trên các lĩnh vực: bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hành nghề Y – Dược tư nhân, an toàn vệ sinh thực phẩm, các Chương trình y tế quốc gia. Tổ chức 8 lớp tập huấn cho 1.658 lượt người của các chủ cơ sở kinh doanh, dịch vụ, hành nghề; phối hợp triển khai các Chương trình y tế quốc gia, công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; kiểm tra 1.435 lượt đối với 647 cơ sở kinh doanh dịch vụ và 595 lượt đối với 68 cơ sở hành nghề Y - Dược tư nhân thuộc huyện quản lý, đã nhắc nhở 396 cơ sở và đề nghị xử lý đối với 100 cơ sở vi phạm. Kết quả được ghi nhận đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” hàng năm.
      2. Công tác xây dựng Đảng
     2.1. Công tác chính trị tư tưởng
     - Tổ chức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị tham gia học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của địa phương luôn đảm bảo kịp thời; tuyên truyền về các hoạt động của tổ chức Hội luôn được chú trọng và gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đã góp phần thực hiện chính sách an sinh, xã hội.
     - Triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với các chủ đề năm 2012, 2013, 2014, 2015 trong Chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể tạo nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên nâng cao trách nhiệm trong làm việc, sinh hoạt, đấu tranh tự phê bình và phê bình.
      - Tiếp tục triển khai Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư và Quy định số 08-QĐ/TW ngày 26/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã tác động làm chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của địa phương và của cơ quan, đơn vị.
      - Công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được tiến hành thường xuyên trong Chi bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức  đoàn thể gắn với việc triển khai quán triệt thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XI) về công tác xây dựng Đảng, nhất là thông qua các hoạt động xã hội nhân đạo và quản lý nhà nước.
      - Kết quả đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao về nhận thức, bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, đơn vị; đạo đức lối sống lành mạnh thực hiện nghiêm các quy định đối với đảng viên, công chức, viên chức không được làm; đấu tranh tự phê bình và phê bình thể hiện tinh thần cầu thị, thẳng thắn, chân thành; quan hệ với nhân dân nơi cư trú chặt chẽ, gắn bó hơn; ý thức tổ chức kỷ luật, mối đoàn kết nội bộ được tăng cường; tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn, chất lượng sinh hoạt của Chi bộ ngày càng đi vào chiều sâu.
       2.2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên
      - Quán triệt thực hiện Nghị quyết TW4 Khóa XI tạo sự chuyển biến về nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác xây dựng đảng trong tình hình mới hiện nay nhất là tự phê bình và phê bình; tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật được nâng lên; mối đoàn kết nội bộ được tăng cường; tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với tổ chức đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị.
      - Thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Chi bộ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Phòng Y tế đến năm 2015 và giai đoạn 2015-2020; công tác quản lý cán bộ được tăng cường, đội ngũ viên chức được tuyển dụng, bổ sung biên chế, sắp xếp vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.
       - Công tác cán bộ: Bổ nhiệm 2 cán bộ quản lý thay cho cán bộ nghỉ hưu; giải quyết nghỉ việc hưởng chế độ trợ cấp 1 công chức và 1 viên chức; đào tạo trung cấp chính trị 5, chuyên môn đại học 5 đã tốt nghiệp 3, quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính 1, chuyên viên 5.
      + Tổng số đảng viên hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ 10/3 nữ, trong đó chính thức 10. Trình độ chính trị Trung cấp 7; chuyên môn: Đại học 7, Cao đẳng 1, Trung cấp 1; QLNN: Chuyên viên chính 1, Chuyên viên 5.
     + Tổng số cán bộ, công chức, viên chức là 12/5 nữ; trình độ chính trị Trung cấp 7; chuyên môn: Đại học 8, Cao đẳng 1, Trung cấp 2; QLNN: Chuyên viên chính 1, Chuyên viên 5; Hội Đông y chưa có Chủ tịch, Phòng Y tế chưa có Phó phòng.
     - Triển khai các văn bản hướng dẫn về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm; công bố công khai tài sản, thu nhập cá nhân, bổ sung lý lịch, bổ sung hồ sơ đảng viên; kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể lãnh đạo quản lý, đảng viên; chấm điểm, đánh giá chất lượng Chi bộ và bỏ phiếu đề xuất mức đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên.
      - Việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, phân loại công chức, viên chức; xét thi đua, đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân hàng năm đảm bảo công khai, dân chủ, đúng pháp luật đã có tác động đẩy mạnh phong trào thi đua trong Chi bộ và cơ quan, đơn vị.
      2.3. Công tác kiểm tra, giám sát
      - Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện các quy chế, quy định đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được đưa vào đánh giá định kỳ về công tác xây dựng Đảng; kết quả hàng năm không có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm.
     - Tổ chức đánh giá, phân loại Chi bộ đảng, đảng viên, công chức, viên chức tiến hành dân chủ, công khai, đúng thực chất kết quả hoạt động của Chi bộ, cơ quan, đơn vị và cá nhân để xếp loại thi đua, đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân đúng quy định đã có tác động đẩy mạnh phong trào thi đua trong Chi bộ, cơ quan, đơn vị.
      3. Công tác lãnh đạo hoạt động đoàn thể
     3.1. Công đoàn cơ sở
     - Tổ chức Công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-LĐLĐ ngày 06/01/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Năm Căn gồm 9 đoàn viên, năm 2014 được công nhận “Công đoàn cơ sở vững mạnh”; Công đoàn cơ sở Phòng Y tế gồm 4 đoàn viên, được công nhận “Công đoàn cơ sở vững mạnh” 5 năm liền
      - Ban Chấp hành công đoàn đã làm tốt công tác phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; triển khai kịp thời các chủ trương chính sách, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của địa phương, cơ quan, đơn vị đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm.
      - Chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công  chức, viên chức (Chi trả lương, phụ cấp, nâng lương, khen thưởng kịp thời) đi đôi với việc vận động tham gia các cuộc vận động, cuộc thi, phong trào thi đua, hoạt động xã hội từ thiện trên địa bàn: Đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo, Nạn nhân chất độc da cam, vì Biển đảo quê hương, khám bệnh từ thiện, hiến máu nhân đạo...
      3.2. Đoàn Thanh niên hiện có 4 đ/c (Hội Chữ thập đỏ 1, Hội Đông y 2, Phòng Y tế 1) thuộc Chi đoàn cơ sở khối các cơ quan, đơn vị sự nghiệp Nhà nước; đội ngũ đoàn viên đã tích cực tham gia các hoạt động của Chi đoàn, Đoàn cấp trên phát động: Tham gia Hội trại Tòng quân, các hoạt động hưởng ứng năm thanh niên, Tháng thanh niên, hoạt động về nguồn; qua hoạt động các phong trào giới thiệu 5 đoàn viên cho Chi bộ tiếp tục châm bồi và đã có 4 đoàn viên được xét kết nạp vào đảng.
      II. Những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và một số kinh nghiệm
     1. Hạn chế
     - Việc củng cố, kiện toàn tổ chức tiến hành chậm, nhất là đối với chức danh lãnh đạo Hội Đông y và Phó Phòng Y tế làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đến cơ sở.
     - Công tác tuyên truyền chưa thực sự sâu rộng, chưa tạo được nhận thức sâu về tổ chức Hội; tình trạng biến động về đội ngũ và những vấn đề phát sinh về công tác cán bộ chậm được khắc phục.
     2. Nguyên nhân
     2.1. Nguyên nhân của ưu điểm
     - Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chi bộ, cơ quan, đơn vị đoàn thể bám sát Nghị quyết của Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Uỷ ban nhân dân huyện và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trong thực hiện.
      - Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, việc thực hiện Quy chế làm việc của Chi bộ, cơ quan, đơn vị Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, Quy chế văn hóa cơ quan, đơn vị, Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong hoạt động.
       - Chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể duy trì sinh hoạt định kỳ, tổ chức quán triệt, thông tin các chủ trương, triển khai chương trình công tác, đánh giá hoạt động tập trung vào xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và hoạt động đoàn thể luôn đảm bảo kịp thời.
       2.2. Nguyên nhân của hạn chế
      - Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa thể hiện tính lâu dài dẫn đến bị động trong công tác tham mưu việc điều động, sắp xếp cán bộ theo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị.
      - Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên trách của Hội Chữ thập đỏ và Hội Đông y chưa thực sự được quan tâm; điều kiện làm việc chưa đáp ứng yêu cầu làm hạn chế chất lượng hoạt động.
       3. Một số kinh nghiệm
       Một là: Tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động và Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong hoạt động.
       Hai là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chi bộ bám sát Nghị quyết của Đảng bộ huyện, nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Uỷ ban nhân dân huyện và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
       Ba là: Tiến hành đồng bộ việc triển khai, quán triệt thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể phải gắn với việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện để rút kinh nghiệm chỉ đạo kịp thời.
 
                                                   Phần thứ hai
       MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ 2015-2020
 
       I. Mục tiêu, chỉ tiêu
       1. Mục tiêu tổng quát:Nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy dân chủ, đoàn kết xây dựng Chi bộ Hội Chữ thập đỏ trong sạch, vững mạnh”.
       2. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020
       2.1. Chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh” hàng năm.
       2.2. Hội Chữ thập đỏ đạt danh hiệu: “Tập thể Lao động xuất sắc” hàng năm;
       2.3. Hội Đông y đạt danh hiệu: “Tập thể Lao động tiên tiến” hàng năm;
      2.4. Phòng Y tế đạt danh hiệu: “Tập thể Lao động tiên tiến” hàng năm;
      2.5. Công đoàn đạt “Công đoàn cơ sở vững mạnh” hàng năm.
      2.6. 15% trở lên đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm;
      2.7. 85% trở lên đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm;
     2.8. Bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới từ 2 đồng chí trở lên.
     2.9. 80% trở lên CC, VC đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hàng năm;
     2.10. 15% trở lên CC, VC đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” hàng năm.
    II. Nhiệm vụ và giải pháp
    1. Công tác tư tưởng chính trị
    - Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của địa phương, của cơ quan, đơn vị các cấp trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.
   - Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM bám sát chủ đề hàng năm gắn với chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
    2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên
    - Đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 đi đôi với việc châm bồi phát triển đảng viên mới.
    - Củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị với việc điều chỉnh phân công công chức, viên chức gắn với thực hiện Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị.
    3. Công tác kiểm tra, giám sát
    - Định kỳ kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể.
    - Thường xuyên kiểm tra Đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ được Chi bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể phân công và việc thực hiện các quy định đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không được làm.
    4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị
     - Xây dựng kế hoạch, triển khai, quán triệt thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đến cơ sở với đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu để rút kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện cho phù hợp thực tế.
     - Đẩy mạnh các hoạt động thi đua, tổ chức các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ của Chi bộ, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
     - Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, các phong trào thi đua, cuộc vận động và đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.
      5. Lãnh đạo hoạt động các đoàn thể
      - Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm; phối hợp chăm lo thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức; vận động cán bộ, công chức, viên chức tham gia phong trào thi đua, tham gia xây dựng Đảng, đoàn thể vững mạnh.
     - Đoàn Thanh niên tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn các cấp phát động; châm bồi giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Chi bộ; phối hợp vận động phát triển tình nguyện viên, thanh niên xung kích Chữ thập đỏ tham gia các hoạt động xã hội, phòng ngừa và ứng phó khi có thiên tai xảy ra, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng.
                                            Phần thứ ba
                              TỔ CHỨC THỰC HIỆN
     1. Đại hội giao Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 cụ thể hóa Nghị quyết thành chương trình hoạt động hàng tháng, quý, năm để chỉ đạo thực hiện.
     2. Cơ quan, đơn vị, đoàn thể xây dựng kế hoạch; tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ra Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị hàng năm.
     3. Định kỳ Chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm và tổng kết thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ vào cuối nhiệm kỳ.

    Đại hội đảng viên Chi bộ Hội Chữ thập đỏ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020 phát huy dân chủ, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tính tiền phong gương mẫu, đoàn kết nhất trí trong hành động. quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra./.
 
Nơi nhận:                                             T/M CHI BỘ
- Đại biểu dự Đại hội;                              BÍ THƯ
- Đảng viên dự Đại hội;
- Lưu CB.                                                    (đã ký)
                                                                                          
                                                                                                    
                                                                                       
                                                           Nguyễn Quang Sơn
 
 
                                                            PHỤ LỤC
        (Kèm theo Báo cáo chính trị trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020)
 
        1. Kết quả đánh giá, phân loại tập thể
       1.1. Chi bộ:
       - Hội Chữ thập đỏ năm 2013 mới thành lập, không đủ thời gian để được đánh giá; năm 2014 được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.
       - Phòng Y tế đạt “Trong sạch, vững mạnh” từ năm 2010 đến năm 2013; năm 2014 được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.
      1.2. Hội Chữ thập đỏ:
       - Năm 2013 danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, Bằng khen Trung ương Hội;
       - Năm 2014 danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc”, Bằng khen Trung ương Hội, Cờ thi đua xuất sắc 5 năm (2010-2014).
      1.3. Hội Đông y:
      - Năm 2013 danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, Giấy khen Hội Đông y tỉnh;
      - Năm 2014 danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, Giấy khen Hội Đông y tỉnh.
     1.4. Phòng Y tế:
     - Năm 2013 danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”;
     - Năm 2014 danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.
     2. Kết quả đánh giá, phân loại đảng viên
 
 
Năm
Đảng viên của Chi bộ Chia ra
Tổng số Số được phân loại Tỷ
 lệ
%
Hoàn thành xuất sắc Tỷ
 lệ
 %
Hoàn thành tốt nhiệm vụ Tỷ
 lệ
%
Hoàn thành nhiệm vụ Tỷ
 lệ
 %
2013 10 10 100,0 02 20,0 08 80,0 00 00,0
2014 10 10 100,0 01 10,0 08 80,0 01 10,0
 
 
3. Kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức
 
 
Năm
Công chức, viên chức Chia ra
Tổng số Số được phân loại Tỷ
 lệ
 %
Hoàn thành xuất sắc Tỷ
 lệ
 %
Hoàn thành tốt nhiệm vụ Tỷ
lệ
%
Hoàn thành nhiệm vụ Tỷ
 lệ
 %
2013 13 13 100 05 38,46 08 61,54 00 00,00
2014 13 13 100 03 23,08 08 61,54 02 15,38
 
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Từ khóa:

nhiệm kỳ

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 278
  • Tháng hiện tại: 12518
  • Tổng lượt truy cập: 2346259