Banner

BÁO CÁO

Đăng lúc: Thứ tư - 21/06/2017 10:19 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020
         CHI BỘ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                     
 ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN LẦN THỨ I
           NHIỆM KỲ 2015 - 2020                      
                             *                                
           Số: 24-BC/CB                                    Năm Căn, ngày 08  tháng 6 năm 2015
 
                                               BÁO CÁO 
             Tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện 
           
Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020
         
     Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 115-KH/TU, ngày 26/3/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội XII của Đảng, Văn kiện Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh và Văn kiện Đại hội lần thứ XI Đảng bộ huyện. Chi bộ Hội Chữ thập đỏ báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XII của Đảng, Văn kiện Đại hội lần thứ XI Đảng bộ huyện và văn kiện Đại hội đảng viên Chi bộ Hội Chữ thập đỏ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:
     
    1. Nhận xét chung

      - Ngày 20/5/2015, Chi bộ tổ chức Hội nghị để đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội Đảng các cấp, với sự tham gia của 6/6 đảng viên thuộc Chi bộ;
      - Chi bộ thống nhất cao:
     + Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 của Ban Chấp hành Trung ương.
      + Dự thảo (lần 7) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2010-2015 trình Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020.
     
     2. Tổng hợp ý kiến

      2.1. Đóng góp vào dự thảo văn kiện của Trung ương: Có 4 lượt ý kiến.
       - Báo cáo chính trị tại Đại hội XII, phần I. Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 - 2016):
       + Trang 5 dòng 11 từ trên xuống “Quản lý tài nguyên, môi trường còn bất cập” đề nghị sửa thành “Quản lý tài nguyên, môi trường còn yếu kém”.
       + Trang 5 dòng 14 từ trên xuống đề nghị bổ sung cụm từ “lợi ích riêng tư” sau từ lãng phí… chưa được ngăn chặn.
       - Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 đề nghị bổ sung vào phần nguyên nhân cản trở phát triển kinh tế-xã hội:
       + Năng lực lãnh đạo ở một số lĩnh vực còn hạn chế; tình trạng oan sai, tham nhũng còn yếu tố tiềm ẩn.
      + Sản phẩm làm ra của nông dân không tiêu thụ được, giá bấp bênh nhưng chưa có giải pháp khắc phục.
 
      2.2. Đóng góp  dự thảo văn kiện của huyện (dự thảo lần 7): Có 5 lượt ý kiến.
     Phần thứ nhất: Kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X
     - Mục I., 1., 1.2. trang 3 dòng 10 từ dưới lên bổ sung sau chữ động lực cụm từ “một số công trình thiết kế không phù hợp, nhanh xuống cấp và lạc hậu”.
     - Mục I., 1., 1.2. trang 4 dòng 8 từ trên xuống đề nghị thêm chữ “du” vào trước chữ khách thành từ “du khách”.
     - Mục I., 3., 3.1. trang 6 dòng 11 từ trên xuống đề nghị sửa từ “kết quả” thành  “hiệu quả”.
     - Mục I., 3., 3.2. trang 6 dòng 19 từ dưới lên đề nghị thêm cụm từ “công tác huấn luyện còn nặng về số lượng” sau từ yêu cầu.
     - Mục I., 4., 4.1. trang 7 dòng 1 từ trên xuống đề nghị sửa từ “tiền phong” thành “tiên phong”.
     - Mục II., 2.2. trang 11 dòng 17 từ dưới lên đề nghị thêm cụm từ “quản lý, trách nhiệm” vào sau từ năng lực.
     Phần thứ hai: Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2015 – 2020
     - Mục III., 5. trang 18, dòng 4 từ trên xuống đề nghị sửa cụm từ “bảo vệ trong sạch nội bộ Đảng” thành “làm trong sạch nội bộ Đảng”.
     - Mục III., 5. trang 18, dòng 11 từ trên xuống đề nghị thêm cụm từ “Quy định, Điều lệ vào sau từ Nghị quyết.
     
   2.3. Đóng góp  dự thảo văn kiện của Chi bộ
: Có 5 lượt ý kiến như sau:
     - Báo cáo chính trị:
     + Tách phần kết quả đánh giá phân loại (Tập thể, đảng viên, công chức, viên chức) của mục I., 2., 2.3. và 2.4. thành phụ lục kèm theo báo cáo.
     + Chuyển nội dung mục I., 4. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ghép vào mục I., 2., 2.1. Công tác chính trị tư tưởng.
     + Bổ sung “Mục tiêu tổng quát” vào mục I. Mục tiêu chung, chuyển “Mục tiêu chung” thành “2. Các chỉ tiêu cụ thể”.
     + Chuyển mục II., 6. công tác thi đua, khen thưởng ghép vào mục II., 4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
     - Báo cáo kiểm điểm của Chi bộ
    + Cấu trúc mục I. Ưu điểm gồm các mục 1., 2., 3., 4. như trong Báo cáo.
    + Cấu trúc mục II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân như trong Báo cáo.
    + Bổ sung III. Biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm.
    - Báo cáo phương án nhân sự cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 điều chỉnh lại thành “Báo cáo công tác nhân sự cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020”.
   
   Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và Đại hội đảng viên Chi bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn lầ thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

Nơi nhận:                                     T/M CHI BỘ 
- Đại biểu đại hội                            BÍ THƯ 
- Đảng viên dự Đại hội;
- Lưu chi bộ                                     (đã ký)

                                                                  
                                     
                                                  Nguyễn Quang Sơn                                               
 
                                                                    
                                                                                         
 
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 425
  • Tháng hiện tại: 114526
  • Tổng lượt truy cập: 2221926