Banner

KẾ HOẠCH

Đăng lúc: Chủ nhật - 19/03/2017 21:57 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
ĐẢNG BỘ HUYỆN NĂM CĂN                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 CHI BỘ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
                   *
         Số: 15- KH/CB                    Năm Căn, ngày 13 tháng 3 năm 2017
                                                                    
                                             KẾ HOẠCH
          Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành
         Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;
         ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
         những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
                                
 
      Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết TW4 khóa XII) và Kế hoạch số 32-KH/HU, ngày 13-02-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Năm Căn thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII; Ban Chi ủy, Chi bộ Hội Chữ thập đỏ xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:
       I- Mục đích, yêu cầu
      1- Mục đích
      - Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về nguy cơ và nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng trên trong nội bộ, góp phần xây dựng chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.
      - Tiếp tục khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và phát huy hiệu quả, những kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong chi bộ, cơ quan, đơn vị.
      2- Yêu cầu
      - Việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện phải tiến hành nghiêm túc; thể hiện rõ trách nhiệm của Chi bộ cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và phát huy vai trò giám sát của đoàn thể, cán bộ , công chức, viên chức.
     - Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; không chủ quan, nóng vội mà phải kiên quyết, kiên trì, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao.
       II- Nội dung triển khai thực hiện
      1- Cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện; người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ được phân công phải có bản cam kết với chi bộ, cơ quan, đơn vị về giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để rèn luyện, phấn đấu.
     2- Ban Chi ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm bắt dư luận, việc thực hiện cam kết, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị; đồng thời phải chịu trách nhiệm nếu không kịp thời phát hiện hoặc phát hiện mà chậm xử lý cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.  
       3- Khi thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hàng năm Ban Chi ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên phải nhận diện và xác định rõ các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục.
      4- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về công tác cán bộ; tham mưu đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, đúng nguyên tắc, đúng quy trình; kiên quyết xử lý, đề nghị miễn nhiệm, cho từ chức những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kém phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, không chờ hết nhiệm kỳ.
      5- Thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; xác minh, đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai minh bạch đối với cán bộ đảng viên được đề bạt, bổ nhiệm.
     6- Chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, chè chén, “liên hoan”, “gặp mặt” khi hội họp, khai giảng, bế giảng, được đề bạt, bổ nhiệm, thuyên chuyển công tác và tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội… xa hoa, lãng phí, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, gây phản cảm trong dư luận xã hội.
      7- Thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 01-7-2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.
       8- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, nắm bắt tình hình, đánh giá thực trạng và đề ra biện pháp phòng, chống suy thoái về tư trưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị.
       9- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 06-NQ/HU, ngày 30-12-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; bảo vệ, khuyến khích người phản ánh, tố giác và đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.
         III- Tổ chức thực hiện
       1- Căn cứ kế hoạch, tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cho phù hợp.
        2- Ban Chi ủy Chi bộ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện; định kỳ hàng quý báo cáo Chi bộ để tổng hợp kết quả thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                             T/M BAN CHI ỦY
- Thường trực Huyện ủy;                          BÍ THƯ
- Ban Tổ chức Huyện ủy;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Hội CTĐ, Hội Đông y, Phòng Y tế;        (đã ký)
- Công đoàn cơ sở Hội Chữ thập đỏ;
- Lưu CB.
                                                           Nguyễn Quang Sơn
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 10
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11514
  • Tổng lượt truy cập: 2345255