Banner

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Đăng lúc: Thứ hai - 06/02/2017 14:50 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
của Chi bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
ĐẢNG BỘ HUYỆN NĂM CĂN                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ                    
                         *
               Số: 74-CTr/CB                                     Năm Căn, ngày 04 tháng 10 năm 2016
       
                                        CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
                    của Chi bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn thực hiện
                Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
                                                          
       Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/HU ngày 11-7-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Chương trình hành động số 15-CTr/HU ngày 31-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chi bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần toàn quốc thứ XII của Đảng cụ thể như sau:
       I. Mục tiêu
       1. Cụ thể hóa việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
       2. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo sự thống nhất giữa ý chí và hành động, nói đi đôi với làm.
       II. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
       1. Công tác chính trị tư tưởng
       - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương chính sách, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, địa phương, cơ quan, đơn vị đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.
       - Thường xuyên quán triệt thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bám sát chủ đề hàng năm.
       2. Công tác tổ chức cán bộ, đảng viên
       - Củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức Chi bộ, cơ quan, đơn vị; phân công cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp và thực hiện tinh giản biên chế.
       - Đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gắn với thực hiện quy hoạch đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và những nhiệm kỳ tiếp theo.
       3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị
       - Triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị với việc đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu hàng năm.
       - Đẩy mạnh hoạt động thi đua, tổ chức phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu của cơ quan đơn vị gắn với thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện.
       - Định kỳ thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và các phong trào thi đua, cuộc vận động hàng năm để rút kinh nghiệm chỉ đạo, nhân rộng phong trào.
         4. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
       - Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.
       - Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm và các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.
        5. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng
       - Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trên cơ sở quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; cán bộ đảng viên xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết.
       - Kiên trì thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số nhiệm vụ cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
       - Thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ mà trọng tâm là nhận xét, đánh giá cán bộ; sắp xếp, bố trí cán bộ với việc thực hiện chính sách cán bộ và tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ.
       6. Lãnh đạo hoạt động đoàn thể
       - Tiếp tục cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.
       - Kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn nhằm phát huy vai trò, chủ động trong công tác vận động quần chúng và hoạt động giám sát thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, đơn vị.
       - Tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh thực sự là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên.
       III. Tổ chức thực hiện
       1. Ban Chi ủy cụ thể hóa Chương trình hành động thành kế hoạch thực hiện của Chi bộ hàng năm và định kỳ sơ kết, tổng kết thực hiện Chương trình theo quy định.
       2. Các cơ quan, đơn vị căn cứ Nghị quyết Đại hội Chi bộ và Chương trình hành động này xây dựng Chương trình hành động cho phù hợp cơ quan, đơn vị mình.
       3. Cán bộ, đảng viên xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo chức trách, nhiệm vụ được giao.
 
Nơi nhận:                                      T/M BAN CHI ỦY
- Huyện ủy Năm Căn;                         BÍ THƯ
- Hội CTĐ, Hội Đông y;
- Phòng Y tế;
- Công đoàn cơ sở;                             (đã ký)
- Cán bộ, đảng viên;
- Lưu Chi bộ.                              
 
                                                    Nguyễn Quang Sơn
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 594
  • Tháng hiện tại: 114695
  • Tổng lượt truy cập: 2222095