Banner

BÁO CÁO

Đăng lúc: Thứ hai - 13/03/2017 04:02 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Kết quả hoạt động tháng 02 năm 2017 và Chương trình công tác tháng 3 năm 2017
  ĐẢNG BỘ HUYỆN NĂM CĂN                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   CHI BỘ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
                         *
         Số: 12-BC/CB                          Năm Căn, ngày 03 tháng 3 năm 2017
 
                                             BÁO CÁO
                     Kết quả hoạt động tháng 02 năm 2017 và
                     Chương trình công tác tháng 3 năm 2017
         
          Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017; Chi bộ đánh giá kết quả hoạt động tháng 02 năm 2017 và đề ra Chương trình công tác tháng 03 năm 2017 như sau:
          I- Đánh giá hoạt động tháng 02 năm 2017
         1- Công tác xây dựng Đảng, chính quyền
          - Thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về:
          + Công văn số 618-CV/HU, ngày 27-12-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc phê duyệt kết quả quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo (Mật).
         + Công văn số 619-CV/HU, ngày 27-12-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc phê duyệt kết quả điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và những nhiệm kỳ tiếp theo (Mật).
          + Công văn số 49-CV/BTCHU, ngày 24-01-2017 của Ban Tổ chức Huyện ủy về việc sao gửi Công văn số 2045-CV/BTCTW, ngày 29-12-2016 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xác định trình độ lý luận chính trị.
         - Triển khai, quán triệt thực hiện:
           + Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.
         + Kế hoạch số 28-KH/HU, ngày 27-12-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị thị số 07-CT/TW, ngày 05-9-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới.
           + Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 30-12-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể CT-XH.
           + Chỉ thị số 05-KH/HU, ngày 12-01-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh năm 2017 (Mật).
           + Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 16-01-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
        - Triển khai thực hiện Kế hoạch số 33-KH/HU, ngày 14-02-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có 11/11 đảng viên tham dự Hội nghị triển khai, học tập, quán triệt chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
         - Triển khai kế hoạch số 06-KH/CB, ngày 03-02-2017của Chi bộ, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; báo cáo kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết TW 4 (khóa XII) và danh sách người có thẻ khám bệnh-điều trị tại Bệnh viện Thống nhất (đ/c Bình).
         - Chi bộ có 11 đảng viên/5 nữ (chính thức 10đ/c, dự bị 01đ/c); Ban Chi ủy 02 đ/c; cử đi học chính trị: Cao cấp 1 (đ/c Quang), Trung cấp 4: (đ/c Linh, Đào, Thọ, Hẹn); tiếp nhận quyết định nghỉ hưu 01 (đ/c Bình , Trưởng Phòng Y tế); triển khai Quyết định số 1270-QĐ/HU, ngày 13-12-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy phát thẻ đảng viên đợt 07-11-2016 đối với đ/c Phạm Thị Nga; nguồn đối tượng kết nạp đảng 2017 (không có).
         2- Thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị
         a) Hội Chữ thập đỏ
         - Xây dựng, ký kết, triển khai Kế hoạch phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ với Ban CHQS huyện thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo trên địa bàn huyện.
         - Thực hiện hỗ trợ thường xuyên 275 hộ; hỗ trợ đột xuất quà, gạo cho 571 hộ khó khăn; vận động hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà cho đối tượng nạn nhân chất độc da cam; khoan 7 giếng nước ngọt cho hộ dân; làm lộ bê tông dài 2.000m, rộng 1,5m; hỗ trợ áo quan và mai táng phí 2 đám tang. Tổng trị giá hoạt động nhân đạo là 732,225 triệu đồng.
          b) Hội Đông y
          - Kiện toàn tổ chức Hội Đông y xã Tam Giang Đông (miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội Đông y); tham dự Lễ dâng hương Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông – Tuệ Tĩnh tại Trường Cao đẳng Y tế và kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam.
         - Khám bệnh cho 1200 lượt người, điều trị không dùng thuốc 720 lượt người, hốt 2400 thang thuốc Nam - Bắc; khám, điều trị miễn phí 420 lượt, trong đó không dùng thuốc 126 lượt, hốt miễn phí 1476 thang; tổng trị giá miễn phí 9,87 triệu đồng.
         c) Phòng Y tế
          - Tham mưu, phối hợp tổ chức họp mặt kỷ niệm 62 năm “Ngày thầy thuốc Việt Nam” (27/02/1955- 27/02/2017) vào ngày 28/02/2017.
          - Phối hợp kiểm tra đối với 08 cơ sở hành nghề y – dược, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn huyện đã nhắc nhở 06 cơ sở kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm.
          3- Hoạt động đoàn thể
         - Tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 36/CT-TTg, ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả, bền vững chương trình mục tiêu quốc gia xây dưng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
         - Xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức cho cán bộ, đoàn viên tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề “Những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
           II- Chương trình công tác tháng 3 năm 2017
           1- Công tác xây dựng Đảng, chính quyền
            - Thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về:
           + Chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 12-15/01/2017 theo Công văn số 640-CV/HU, ngày 03-02-2017 của Thường trực Huyện ủy về việc sao gửi tài liệu tuyên truyền nội bộ (Mật).
           + Thông báo số 01-TB/UBKTHU, ngày 15-02-2017 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy về việc phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.
           + Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2017 và một số công tác trọng tâm tháng 3/2017 của Huyện ủy.
         - Triển khai, quán triệt thực hiện:
          + Kế hoạch số 32-KH/HU, ngày 13-02-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của BCH Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
          + Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 17-11-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 theo Công văn số 659-CV/HU, ngày 20-02-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo Đại hội Công đoàn cấp cơ sở và Đại hội Công đoàn huyện Năm Căn, nhiệm kỳ 2018-2023.
           + Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 02-11-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 theo Công văn số 660-CV/HU, ngày 20-02-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở và Đại hội Hội Nông dân huyện Năm Căn, nhiệm kỳ 2018-2023.
       - Chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cá nhân xây dựng kế hoạch thực hiện NQTW4 khóa XII và đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh.
         2- Thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị
         a) Hội Chữ thập đỏ
        - Tập trung chỉ đạo rà soát tình hình tổ chức Hội, đối tượng cần trợ giúp nhân đạo để lập hồ sơ; tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội quý 01 năm 2017; tham dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2021.
        - Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức Đội sơ cấp cứu gắn với Tổ Y tế ấp, khóm và khám bệnh cấp thuốc miễn phí tại xã Lâm Hải; phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ đạo tình nguyện viên lao động giúp dân trong đợt huấn luyện năm 2017.
         b) Hội Đông y
         - Tổ chức hội nghi sơ kết công tác quý I/2017; tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận đông phát triển hội viên.
         - Tiếp tục củng cố phòng chẩn trị Hội cơ sở; chỉ đạo xây dựng vườn thuốc nam mẫu, mở rộng diện tích trồng cây thuốc nam cung cấp cho phòng khám, chẩn trị.
         c) Phòng Y tế
         - Tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh; chủ động kiểm tra, giám sát dịch, chú ý theo dõi tình hình bệnh: Sốt xuất huyết, sởi, Tay-Chân-Miệng, cúm A, diễn biến dịch bệnh Ebola, viruts Zika.
          - Phối hợp tổ chức kiểm tra hành nghề Y-Dược, kinh doanh mỹ phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở hành nghề khám, chữa bệnh; kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm; sản xuất, chế biến, dịch vụ ăn uống trên địa bàn.
           3- Hoạt động đoàn thể
          - Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và kỷ niệm 1977 năm (40-2017) Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
          - Vận động cán bộ, công chức, viên chức đăng ký thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
         
        Trên đây là Báo cáo hoạt động tháng 02 năm 2017 và Chương trình công tác tháng 3 năm 2017 của Chi bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn; căn cứ Chương trình, cơ quan, đoàn thể liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện./.
 
 Nơi nhận:                                   T/M BAN CHI ỦY                                                                                                                                                                                                                    
- VP. Huyện ủy;                                   BÍ THƯ      
- Ban Tổ chức Huyện ủy; (B/c)                                                                                   
- Hội CTĐ, Đông y;
- Phòng Y tế;                                       (đã ký)                                                         
- Công đoàn cơ sở;                                           
- Đảng viên Chi bộ;             
- Lưu CB.                                  Nguyễn Quang Sơn                                                     
                                                            
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11548
  • Tổng lượt truy cập: 2345289