Banner

BÁO CÁO

Đăng lúc: Thứ ba - 07/02/2017 04:03 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Kết quả hoạt động tháng 01 năm 2017 và Chương trình công tác tháng 02 năm 2017
ĐẢNG BỘ HUYỆN NĂM CĂN                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
                    *
         Số: 05-BC/CB                                    Năm Căn, ngày 03 tháng 02 năm 2017
 
                                               BÁO CÁO
                   Kết quả hoạt động tháng 01 năm 2017 và
                  Chương trình công tác tháng 02 năm 2017
         
          Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017; Chi bộ đánh giá kết quả hoạt động tháng 01 năm 2017 và đề ra Chương trình công tác tháng 02 năm 2017 như sau:
          I- Đánh giá hoạt động tháng 01 năm 2017
          1- Công tác xây dựng Đảng, chính quyền
           - Thông tin trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về:
           + Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW, ngày 21-11-2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện một số điều trong Quy định số 30-QĐ/TW thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
             + Công văn số 45-CV/BTCHU, ngày 13-12-2016 của Ban Tổ chức Huyện ủy một số yêu cầu về công tác cán bộ (quy trình bổ nhiệm, phân công, quy trình và hồ sơ nhân sự) đã thông tin đến cán bộ, đảng viên tại họp lệ Chi bộ, ngày 03-01-2017.
            + Chi bộ đã đăng ký mua tài liệu cấp cho cán bộ chủ chốt, đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW4 khóa XII do Huyện ủy tổ chức gồm 12/12 cán bộ, đảng viên tham dự và viết bài thu hoạch đạt 100%; hoàn thành thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng đ/c Trần Quốc Huynh về Đảng ủy thị trấn Năm Căn từ ngày 23-01-2017.
          - Triển khai, quán triệt thực hiện:
           + Công văn số 590a-CV/HU, ngày 30-11-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc kê khai tài sản đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2016; kết quả có 12/12 cán bộ, đảng viên đã thực hiện việc kê khai, minh bạch tài sản theo quy định.
          + Kế hoạch số 25-KH/HU, ngày 05-12-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 26-6-2011 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.
           + Kế hoạch số 26-KH/HU, ngày19-12-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư khóa VII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
          - Tiếp tục cử đi học chính trị: Cao cấp 01 (đ/c Quang), Trung cấp 04 đ/c: (Linh, Đào, Thọ, Hẹn); báo cáo kết quả xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM.
          - Tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể lãnh đạo quản lý và đảng viên; kết quả Chi bộ tự chấm đạt Trong sạch vững mạnh; đảng viên: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 01đ/c, hoàn thành tốt nhiệm vụ 09đ/c, hoàn thành nhiệm vụ 01đ/c.
 
          2- Thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị
          a) Hội Chữ thập đỏ
          - Thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Đinh Dậu–2017 đã vận động trao 730 suất quà/730 hộ, 15 tấn gạo/1283 hộ, trị giá 485,7 triệu đồng; phối hợp vận động trao 828 suất quà, trị giá 239,85 triệu đồng. Tổng trị giá 725,55 triệu đồng.
        - Tổ chức mít tinh HMTN hưởng ứng Lễ hội Xuân Hồng (ngày 10/01/2017) có 184 người tham gia hiến 222,8 đơn vị máu/250ml, trị giá 76,04 triệu đồng; ra quân tuyên truyền VSATTP, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 254 người (Xét nghiệm đường huyết 80 ca, siêu âm 32 ca, điện tim 62 ca, thử đàm 10 ca), trị giá 25,48 triệu đồng.
          b) Hội Đông y
          - Tổ chức các hoạt động thăm, chúc tết các lương y cao tuổi có nhiều năm cống hiến cho công tác phát triển Hội Đông y của huyện nhà.
        - Khám bệnh cho 846 lượt người, điều trị không dùng thuốc 529 lượt người, hốt 1.510 thang thuốc Nam-Bắc; khám, điều trị miễn phí 507 lượt, trong đó không dùng thuốc 215 lượt, hốt miễn phí 906 thang; tổng trị giá miễn phí 8,83 triệu đồng.
          c) Phòng Y tế
          - Tham mưu tổ chức hội nghị Ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân; tổng kết công tác y tế năm 2016 và triển khai công tác y tế năm 2017; kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh năm 2017.
          - Phối hợp kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với 120 cơ sở hành nghề, sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ tết trên địa bàn huyện đã nhắc nhở 20 cơ sở kiểm tra lại nguồn gốc, hạn sử dụng của sản phẩm và vệ sinh nơi chế biến.
 
         3- Hoạt động đoàn thể

           - Đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Đinh Dậu – 2017, hiến máu tình nguyện hưởng ứng Lễ hội Xuân Hồng năm 2017, hỗ trợ 01 cán bộ  công đoàn tham gia hiến máu tình nguyện 100.000 đồng.
           - Triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, phát động đăng ký thi đua năm 2017 và vận động cán bộ, công chức, viên chức vui xuân đón tết Đinh Dậu 2017 tiết kiệm.
         
          II- Chương trình công tác tháng 02 năm 2017

           1- Công tác xây dựng Đảng, chính quyền
           - Thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về:
             + Công văn số 618-CV/HU, ngày 27-12-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc phê duyệt kết quả quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo (Mật).
            + Công văn số 619-CV/HU, ngày 27-12-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc phê duyệt kết quả điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và những nhiệm kỳ tiếp theo (Mật).
            + Công văn số 49-CV/BTCHU, ngày 24-01-2017 của Ban Tổ chức Huyện ủy về việc sao gửi Công văn số 2045-CV/BTCTW, ngày 29-12-2016 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xác định trình độ lý luận chính trị.
           - Triển khai, quán triệt thực hiện:
             + Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.
            + Kế hoạch số 28-KH/HU, ngày 27-12-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị thị số 07-CT/TW, ngày 05-9-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới.
             + Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 30-12-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể CT-XH.
             + Công văn số 631-CV/HU, ngày 09-01-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức Tết năm 2017 (kèm theo Chỉ thị  số 06-CT/TU và Chỉ thị số 11-CT/TW).
             + Chỉ thị số 05-KH/HU, ngày 12-01-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh năm 2017 (Mật).
             + Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 16-01-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.
 
          2- Thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị
          a) Hội Chữ thập đỏ
          - Tập trung chỉ đạo rà soát tình hình tổ chức Hội, đối tượng cần trợ giúp nhân đạo để lập hồ sơ; tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội quý 01 năm 2017.
          - Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Năm Căn tổ chức Đội sơ cấp cứu gắn với Tổ Y tế ấp, khóm và khám bệnh cấp thuốc miễn phí tại xã Lâm Hải.
          b) Hội Đông y
          - Triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua trong tổ chức hội năm 2017; tham dự lễ dâng hương kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam.
          - Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức Hội cơ sở; chỉ đạo xây dựng vườn thuốc nam mẫu, mở rộng diện tích trồng cây thuốc nam cung cấp cho phòng khám, chẩn trị.
           c) Phòng Y tế
          - Tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh; chủ động kiểm tra, giám sát dịch, chú ý theo dõi tình hình bệnh: Sốt xuất huyết, sởi, Tay-Chân-Miệng, cúm A, diễn biến dịch bệnh Ebola, viruts Zika.
          - Phối hợp kiểm tra hành nghề Y-Dược, kinh doanh mỹ phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở hành nghề, sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống; tổ chức kỷ niệm 62 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955- 27/02/2017).
         
           3- Hoạt động đoàn thể

            - Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân
            - Vận động cán bộ, công chức, viên chức vui xuân tiết kiệm.

          Trên đây là Báo cáo hoạt động tháng 01 năm 2017 và Chương trình công tác tháng 02 năm 2017 của Chi bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn; căn cứ Chương trình, cơ quan, đoàn thể liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:                                    T/M BAN CHI ỦY
- VP. Huyện ủy (B/c);                         BÍ THƯ          
- Hội CTĐ, Đông y;
- Phòng Y tế;                                      (đã ký)                                                
- Công đoàn cơ sở;                                                     
- Đảng viên Chi bộ;             
- Lưu CB.                                 Nguyễn Quang Sơn
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11492
  • Tổng lượt truy cập: 2345233