Banner

BÁO CÁO

Đăng lúc: Thứ năm - 04/05/2017 08:42 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Kết quả hoạt động tháng 4 năm 2017 và Chương trình công tác tháng 5 năm 2017
  ĐẢNG BỘ HUYỆN NĂM CĂN              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   CHI BỘ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
                         *
          Số: 31-BC/CB                  Năm Căn, ngày 03 tháng 5 năm 2017
  
                                   BÁO CÁO
                 Kết quả hoạt động tháng 4 năm 2017 và
               Chương trình công tác tháng 5 năm 2017
           
          Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017; Chi bộ đánh giá kết quả hoạt động tháng 4 năm 2017 và đề ra Chương trình công tác tháng 5 năm 2017 như sau:
            I- Đánh giá hoạt động tháng 4 năm 2017
           1- Công tác xây dựng Đảng, chính quyền
           - Thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về:
          + Kết quả thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị theo Báo cáo số 108-BC/HU, ngày 16-02-2017 của Huyện ủy.
          + Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2016 theo Báo cáo số 113-BC/HU, ngày 24-02-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Quyết định số 1443-QĐ/HU, ngày 22-02-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Năm Căn.
          + Kết quả 10 năm (2007-2017) thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo Báo cáo số 114-BC/HU, ngày 24-02-2017 của Huyện ủy.
          + Thông báo số 29-TT/BTGTU, ngày 02-3-2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau về việc báo chí thông tin về Cà Mau theo Công văn số 669-CV/HU, ngày 06-3-2017 của Thường trực Huyện ủy Năm Căn.
          + Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Báo cáo số 118-BC/HU, ngày 20-3-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
          - Triển khai, quán triệt thực hiện:
          + Kế hoạch số 34-KH/HU, ngày 02-3-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
          + Kế hoạch số 13-KH/BTGHU, ngày 08-3-2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong các tháng còn lại của năm 2017.
          + Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 21-7-2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài theo Công văn số 678-CV/HU, ngày 14-3-2017 của Thường trực Huyện ủy về việc tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài.
          + Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo Công văn số 682-CV/HU, ngày 20-3-2017 của Huyện ủy.
          + Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU, ngày 14-3-2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại Hướng dẫn số 11-HD/BTCTU, ngày 03-12-2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau.
          - Chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể triển khai thực hiện:
          + Kế hoạch số 14-KH/CB, ngày 10-3-2017 của Chi bộ về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
          + Kế hoạch hành động số 18-KH/CB, ngày 24-3-2017 của Chi bộ thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
          + Bổ sung hồ sơ nhân sự quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 theo Công văn 58-CV/BTCHU, ngày 28-3-2017 của Ban Tổ chức Huyện ủy triển khai Hướng dẫn 01-HD/BTCTU, ngày 14-3-2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
           + Xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức còn thiếu theo Đề án vị trí việc làm và biên chế được UBND huyện giao; trong đó Hội Chữ thập đỏ 01 biên chế và Phòng Y tế 01 biên chế.
           + Chi bộ có 11 đảng viên/5 nữ (dự bị 01đ/c); Ban Chi ủy 02 đ/c; cử đi học chính trị: Cao cấp 1 (đ/c Quang), Trung cấp 4: (đ/c Linh, Đào, Thọ, Hẹn).
           + Rà soát cán bộ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự tuyển lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2017 theo Công văn số 62-CV/BTCHU, ngày 10-4-2017 của Ban Tổ chức Huyện ủy, Chi bộ còn 01 (đ/c Nga) nhưng do điều kiện gia đình nên không đăng ký.
          + Rà soát đối tượng tuyển sinh cán bộ đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2018 theo Công văn số 62-CV/BTCHU, ngày 10-4-2017 của Ban Tổ chức Huyện ủy (Chi bộ không có cán bộ thuộc đối tượng).
          + Tổng kết thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết thực hiện Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ” theo yêu cầu của Ban Tổ chức Huyện ủy.
          + Chỉ đạo thành lập Ban Khuyến học tại cơ quan, đơn vị theo Hướng dẫn số 127/HD-KH, ngày 04/7/2015 của Hội Khuyến học huyện và Công văn số 255/UBND-VX, ngày 16/02/2017 của Chủ tịch UBND huyện Năm Căn.
          2- Thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị
          a) Hội Chữ thập đỏ
          - Phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 266 lượt người, tặng 105 suất quà tại xã Tam Giang trị giá 77,58 triệu đồng; triển khai 70 Điểm sơ cấp cứu gắn với Tổ Y tế khóm, ấp và khảo sát địa chỉ nhân đạo để giới thiệu và kêu gọi trợ giúp; chuẩn bị tổ chức HMTN đợt 2/2017.
          - Thực hiện trợ giúp thường xuyên 275 hộ; hỗ trợ đột xuất 305 suất quà, 50 kg gạo, 100 cái mùng, 8 thùng quần áo, 1 thùng nón và dép, hỗ trợ áo quan và mai táng phí 3 đám tang, xây dựng 3 cây cầu; khám bệnh nhân đạo cấp thuốc miễn phí Đông - Tây y 592 cas, nấu cháo từ thiện. Tổng trị giá là 887,1 triệu đồng.
         b) Hội Đông y
         - Củng cố tổ chức bộ máy Hội Đông y xã Lâm Hải (Thay đổi, bổ sung Chủ tịch); tiếp tục kiểm tra củng cố phòng chẩn trị và chỉ đạo xây dựng vườn thuốc nam mẫu của các cơ sở Hội.
         - Khám bệnh cho 932 lượt người, điều trị không dùng thuốc 559 lượt người, hốt 1864 thang thuốc Nam - Bắc; khám, điều trị miễn phí 326 lượt, trong đó không dùng thuốc 110 lượt, hốt miễn phí 1142 thang; tổng trị giá miễn phí 7,665 triệu đồng.
         c) Phòng Y tế
         - Đẩy mạnh công tác chỉ đạo phòng, chống, giám sát dịch bệnh và tuyên truyền Hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm” năm 2017 trên địa bàn.
         - Phối hợp tổ chức kiểm tra đối với 20 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện đã nhắc nhở 03 cơ sở lưu hành nước đóng chai quá hạn.
         3- Hoạt động đoàn thể
         - Tuyên truyền, tham gia các hoạt động Ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện 07/4, Ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âl, 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam và Quốc tế Lao động 01/5, cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ V (2016-2017).
         - Vận động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cam kết và hành động thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM” theo kế hoạch đã triển khai.
         - Tham gia đóng góp quỹ: ĐƠĐN, Vì người nghèo; triển khai 1 xuất vay 10 triệu đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm theo Thông báo số 02/TB-LĐLĐ, ngày 18/4/2017 của Liên đoàn Lao động huyện Năm Căn, làm hồ sơ đổi thẻ công đoàn.
         II- Chương trình công tác tháng 5 năm 2017
         1- Công tác xây dựng Đảng, chính quyền
         - Thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về:
         + Tình hình thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Huyện ủy trong quý I/2017 theo Báo cáo số 121-BC/HU, ngày 07-4-2017 của Huyện ủy.
         + Hoạt động lãnh đạo, điều hành của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy quý I/2017 theo Báo cáo số 122-BC/HU, ngày 07-4-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
         + Tình hình Kinh tế - xã hội tháng 4 và một số công tác trọng tâm tháng 5 năm 2017  theo Báo cáo số 125-BC/HU, ngày 24-4-2017 của Huyện ủy.
         - Triển khai, quán triệt thực hiện:
        + Công văn số 713-CV/HU, ngày 17-4-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện phát triển BHYT trên địa bàn thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020.
         + Công văn số 716-CV/HU, ngày 19-4-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
         + Công văn số 717-CV/HU, ngày 19-4-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW, ngày 09-11-2011 của Ban Tổ chức Trung ương về quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức đảng.
         + Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Số 14-KH/BTGHU, ngày 12-4-2017 công tác tuyên truyền về biển đảo năm 2017; Số 15-KH/BTGHU, ngày 13-4-2017 tuyên truyền về công tác biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia năm 2017; Số 16-KH/BTGHU, ngày 21-4-2017 tuyên truyền kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
         + Kế hoạch số 36-KH/HU, ngày 26-4-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Kế hoạch số 37-KH/HU, ngày 27-4-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
         - Chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể triển khai thực hiện:
         + Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Tài liệu đã mua phát đến đảng viên).
         + Hoàn thành thủ tục, hồ sơ tiếp nhận 01 đảng viên (Đ/c Dương Hải Đăng) chuyển từ Đảng bộ huyện Thới Bình đến sinh hoạt tại Chi bộ Hội Chữ thập đỏ theo Giấy Giới thiệu của Ban Tổ chức Huyện ủy Năm Căn.
         + Đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Kế hoạch số 36-KH/HU, ngày 26-4-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy; gửi về Chi bộ trước ngày 18-5-2017 (Thủ trưởng ký xác nhận) để tổng hợp báo cáo về Ban Tổ chức Huyện ủy.
         2- Thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị
         a) Hội Chữ thập đỏ
         - Tiếp tục chỉ đạo rà soát tổ chức Hội, lập hồ sơ địa chỉ nhân đạo đăng trên Web: hoichuthapdonamcan.org để giới thiệu và kêu gọi trợ giúp; tổ chức mít tinh hiến máu tình nguyện đợt 2/2017 hưởng ứng Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm Quốc tế.
         - Triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động nhân đạo trên địa bàn huyện giữa Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm Y tế huyện; tổ chức tư vấn sức khỏe, khám bệnh cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho người nghèo tại ấp Xóm Mới xã Đất Mới.
         b) Hội Đông y
         - Tăng cường chỉ đạo công tác rà soát, phát triển hội viên, lập hồ sơ cấp thẻ hội viên; hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương.
         - Tiếp tục chỉ đạo củng cố phòng chẩn trị, xây dựng vườn thuốc nam mẫu; tham mưu sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị cho phòng chẩn trị.
         c) Phòng Y tế
         - Tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh; chủ động kiểm tra, giám sát dịch, chú ý theo dõi tình hình bệnh: Sốt xuất huyết, sởi, Tay-Chân-Miệng, cúm A, diễn biến dịch bệnh Ebola.
         - Phối hợp tổ chức kiểm tra các cơ sở hành nghề khám, chữa bệnh, kinh doanh mỹ phẩm, dược phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ ăn uống trên địa bàn.
          3- Hoạt động đoàn thể
          - Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động 01/5, ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm Quốc tế - 08/5, 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6 và hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2017.
         - Vận động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cam kết và hành động thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kế hoạch của chi bộ, cơ quan, đơn vị; tham gia đóng góp quỹ đã triển khai vận động năm 2017.
         
         Trên đây là Báo cáo hoạt động tháng 4 năm 2017 và Chương trình công tác tháng 5 năm 2017 của Chi bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn; căn cứ Chương trình, cơ quan, đơn vị, đoàn thể liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:                                       T/M BAN CHI ỦY
- Văn phòng Huyện ủy;                            BÍ THƯ         
- Ban Tổ chức Huyện ủy;    (B/c)                                                                                   
- Hội CTĐ, Đông y; Phòng Y tế;                                                                                         
- Công đoàn cơ sở;                                  (đã ký)                     
- Đảng viên Chi bộ;             
- Lưu CB.                                                                                                    
                                                        Nguyễn Quang Sơn    
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 568
  • Tháng hiện tại: 114669
  • Tổng lượt truy cập: 2222069