Banner

BÁO CÁO

Đăng lúc: Thứ tư - 05/04/2017 05:13 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Kết quả hoạt động tháng 3 năm 2017 và Chương trình công tác tháng 4 năm 2017
   ĐẢNG BỘ HUYỆN NĂM CĂN              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   CHI BỘ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
                         *
            Số: 19-BC/CB                      Năm Căn, ngày 03 tháng 4 năm 2017
 
                                          BÁO CÁO
                    Kết quả hoạt động tháng 3 năm 2017 và
                   Chương trình công tác tháng 4 năm 2017
         
    Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2017; Chi bộ đánh giá kết quả hoạt động tháng 3 năm 2017 và đề ra Chương trình công tác tháng 4 năm 2017 như sau:
     I- Đánh giá hoạt động tháng 3 năm 2017
    1- Công tác xây dựng Đảng, chính quyền
     - Thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về:
    + Chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 12-15/01/2017 theo Công văn số 640-CV/HU, ngày 03-02-2017 của Thường trực Huyện ủy.
     + Thông báo số 01-TB/UBKTHU, ngày 15-02-2017 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy về việc phân công nhiệm vụ cán bộ, công chức Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.
      + Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2017 và một số công tác trọng tâm tháng 3/2017 của Huyện ủy.
      - Triển khai, quán triệt thực hiện:
      + Kế hoạch số 32-KH/HU, ngày 13-02-2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của BCH Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
     + Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 17-11-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 theo Công văn số 659-CV/HU, ngày 20-02-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo Đại hội Công đoàn cấp cơ sở và Đại hội Công đoàn huyện Năm Căn, nhiệm kỳ 2018-2023.
      + Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 02-11-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 theo Công văn số 660-CV/HU, ngày 20-02-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở và Đại hội Hội Nông dân huyện Năm Căn, nhiệm kỳ 2018-2023.
     - Chi bộ, cơ quan, đơn vị, cán bộ lãnh đạo quản lý, đảng viên đã xây dựng cam kết và Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 (riêng Đ/c Diệp Thái Bình đã có quyết định nghỉ hưu nên không xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện).
    - Chi bộ có 11 đảng viên/5 nữ (chính thức 10đ/c, dự bị 01đ/c); Ban Chi ủy 02 đ/c; cử đi học chính trị: Cao cấp 1 (đ/c Quang), Trung cấp 4: (đ/c Linh, Đào, Thọ, Hẹn); tiếp nhận quyết định nghỉ hưu 01 (đ/c Bình, Trưởng Phòng Y tế); triển khai Quyết định số 1270-QĐ/HU, ngày 13-12-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy phát thẻ đảng viên đợt ngày 07-11-2016 đối với đ/c Nga; nguồn đối tượng kết nạp đảng 2017 (không có).
     2- Thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị
     a) Hội Chữ thập đỏ
    - Xây dựng, ký kết Kế hoạch phối hợp số 23/KHPH-HCTĐ-TTYT, ngày 21/3/2017 giữa Hội Chữ thập đỏ với Trung tâm Y tế huyện Năm Căn về tổ chức các hoạt động nhân đạo trên địa bàn huyện; tham dự Đai hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2021; tổ chức hội nghị sơ kết quý I/2017.
    - Thực hiện hỗ trợ thường xuyên 275 hộ; hỗ trợ đột xuất trao 30 suất quà, 1,0 tấn gạo, 100 thùng mì; hỗ trợ áo quan và mai táng phí 2 đám tang; khám bệnh nhân đạo (sàng lọc bệnh tim) 276 cas, chỉ định mổ 40 cas, nấu cháo từ thiện; vận động quỹ dự trữ hai cấp Hội 140,9 triệu đồng. Tổng trị giá hoạt động nhân đạo là 296,895 triệu đồng.
    b) Hội Đông y
    - Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I/2017; tập trung chỉ đạo rà soát đội ngũ lương y; tuyên truyền, vận đông phát triển hội viên; tiếp tục kiểm tra củng cố phòng chẩn trị và chỉ đạo xây dựng vườn thuốc nam mẫu của các cơ sở Hội.
    - Khám bệnh cho 1050 lượt người, điều trị không dùng thuốc 630 lượt người, hốt 2100 thang thuốc Nam - Bắc; khám, điều trị miễn phí 367 lượt, trong đó không dùng thuốc 110 lượt, hốt miễn phí 1286 thang; tổng trị giá miễn phí 8,636 triệu đồng.
     c) Phòng Y tế
      - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh; chủ động kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên địa bàn.
     - Phối hợp kiểm tra đối với 08 cơ sở hành nghề y – dược, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn huyện đã nhắc nhở 06 cơ sở kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm.
     3- Hoạt động đoàn thể
     - Tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và kỷ niệm 1977 năm (40-2017) Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, đóng góp quỹ sửa chữa nhà Mái ấm công đoàn 770.000đ, quỹ Nạn nhân CĐDC 500.000đ (Hội CTĐ, ĐY), hỗ trợ nữ 1.500.000đ.
     - Vận động cán bộ, công chức, viên chức viết cam kết và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017.
     II- Chương trình công tác tháng 4 năm 2017
     1- Công tác xây dựng Đảng, chính quyền
     - Thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về:
    + Kết quả thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 30-7-2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị theo Báo cáo số 108-BC/HU, ngày 16-02-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
    + Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2016 theo Báo cáo số 113-BC/HU, ngày 24-02-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
     + Kết quả 10 năm (2007-2017) thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW, ngày 13-4-2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo Báo cáo số 114-BC/HU, ngày 24-02-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
     + Thông báo số 29-TT/BTGTU, ngày 02-3-2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau về việc báo chí thông tin về Cà Mau theo công văn số 669-CV/HU, ngày 06-3-2017 của Thường trực Huyện ủy Năm Căn.
    + Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Báo cáo số 118-BC/HU, ngày 20-3-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
      - Triển khai, quán triệt thực hiện:
     + Kế hoạch số 34-KH/HU, ngày 02-3-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
     + Kế hoạch số 13-KH/BTGHU, ngày 08-3-2017 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong các tháng còn lại của năm 2017.
      + Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 21-7-2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài theo Công văn số 678-CV/HU, ngày 14-3-2017 của Thường trực Huyện ủy về việc tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài.
      + Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15-12-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo Công văn số 682-CV/HU, ngày 20-3-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Năm Căn.
      + Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU, ngày 14-3-2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu tại Hướng dẫn số 11-HD/BTCTU, ngày 03-12-2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau theo nội dung Công văn số 58-CV/BTCHU, ngày 28-3-2017 của Ban Tổ chức Huyện ủy.
      - Chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể triển khai thực hiện:
      + Kế hoạch số 14-KH/CB, ngày 10-3-2017 của Chi bộ về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
     + Kế hoạch hành động số 18-KH/CB, ngày 24-3-2017 của Chi bộ thực hiện  Nghị quyết TW4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
    + Bổ sung hồ sơ nhân sự quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 theo Công văn 58-CV/BTCHU, ngày 28-3-2017 của Ban Tổ chức Huyện ủy triển khai Hướng dẫn 01-HD/BTCTU, ngày 14-3-2017 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
      + Xây dưng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức còn thiếu theo Đề án vị trí việc làm và biên chế được UBND huyện giao; rà soát đối tượng, xét chọn đăng ký cán bộ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2017.
        + Thành lập Ban Khuyến học tại cơ quan, đơn vị theo Hướng dẫn số 127/HD-KH, ngày 04/7/2015 của Hội Khuyến học huyện (Bổ sung, sửa đổi ngày 14/02/2017) và Công văn số 255/UBND-VX, ngày 16/02/2017 của Chủ tịch UBND huyện Năm Căn.
        2- Thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị
        a) Hội Chữ thập đỏ
       - Tập trung chỉ đạo rà soát tình hình tổ chức Hội, lập hồ sơ địa chỉ nhân đạo đăng trên Web: hoichuthapdonamcan.org và kêu gọi trợ giúp; tham gia các hoạt động mít tinh Ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện – 07/4.
        - Triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động nhân đao giữa Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm Y tế huyện (số 23/KH-HCTĐ-TTYT, ngày 21/3/2017); tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí tại xã Lâm Hải.
        b) Hội Đông y
        - Tăng cường chỉ đạo công tác rà soát, tuyên truyền, vận động phát triển hội viên, lập hồ sơ cấp thẻ hội viên; hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị tặng Kỷ niệm chương.
       - Tiếp tục chỉ đạo củng cố phòng chẩn trị, xây dựng vườn thuốc nam mẫu; tham mưu sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị cho phòng chẩn trị.
       c) Phòng Y tế
        - Tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh; chủ động kiểm tra, giám sát dịch, chú ý theo dõi tình hình bệnh: Sốt xuất huyết, sởi, Tay-Chân-Miệng, cúm A, diễn biến dịch bệnh Ebola.
       - Phối hợp tổ chức kiểm tra đối với các cơ sở hành nghề khám, chữa bệnh, kinh doanh mỹ phẩm, dược phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ ăn uống trên địa bàn.
        3- Hoạt động đoàn thể
       - Đẩy mạnh tuyên truyền Ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện 07/4, Ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âl; các hoạt động kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam (30/4/1975-30/4/2017) và Quốc tế Lao động 01/5.
       - Vận động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cam kết và hành động thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tham gia đóng góp quỹ ĐƠĐN hỗ trợ hộ gia đình người có công với Cách mạng gặp khó khăn trên địa bàn năm 2017.
       
      Trên đây là Báo cáo hoạt động tháng 3 năm 2017 và Chương trình công tác tháng 4 năm 2017 của Chi bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn; căn cứ Chương trình, cơ quan, đơn vị, đoàn thể liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:                                  T/M BAN CHI ỦY
- Văn phòng Huyện ủy;                   BÍ THƯ         
- Ban Tổ chức Huyện ủy; (B/c)                                                                                   
- Hội CTĐ, Đông y;                         (đã ký)
- Phòng Y tế;                                                                                             
- Công đoàn cơ sở;                                                      
- Đảng viên Chi bộ;             
- Lưu CB.                                   Nguyễn Quang Sơn         
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 522
  • Tháng hiện tại: 11416
  • Tổng lượt truy cập: 2345157