Banner

BÁO CÁO

Đăng lúc: Thứ hai - 20/03/2017 03:51 - Người đăng bài viết: Quản trị viên
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản
ĐẢNG BỘ HUYỆN NĂM CĂN                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ                    
                         *
    Số: 16-BC/CB                                     Năm Căn, ngày 15 tháng 3 năm 2017
      
                                                BÁO CÁO
               Kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03-01-2014
          của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
               đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản
                                                          
          Thực hiện Công văn số 667-CV/HU, ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Năm Căn về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI); Ban Chi ủy Chi bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Chi bộ như sau:
          I- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện Chỉ thị
          1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
           - Triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại hội nghị Chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể.
           - Triển khai, quán triệt thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.
          - Hàng năm, Ban Chi ủy Chi bộ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc đối tượng: Trưởng, Phó, Kế toán, Thủ quỹ của cơ quan, đơn vị thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.
            2- Kết quả thực hiện việc kê khai, công khai
            - Kết quả kê khai
           + Tổng số cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức việc kê khai là 3, gồm: Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y và Phòng Y tế.
           + Tổng số người thuộc diện phải kê khai tài sản thu nhập là 11, trong đó: Hội Chữ thập đỏ 4, Hội Đông y 3 và Phòng Y tế 4.
           - Kết quả công khai
           + Số bản kê khai tài sản đã công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp là 11;
           + Số bản kê khai theo hình thức niêm yết là 11;
           + Số bản công khai tại cuộc họp Chi bộ là 11;
           + Toàn bộ số bản kê khai tài sản, thu nhập đã được công khai theo hình thức công bố tại cuộc họp của các cơ quan, đơn vị là 11.
            - Kết quả thực hiện giải trình, xác minh tài sản, thu nhập: Không
           3- Việc xử lý vi phạm đối với cá nhân, tập thể trong thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị: Không
           4- Công tác quản lý hồ sơ, thông tin, báo cáo về minh bạch tài sản, thu nhập
            - Bản kê khai tài sản, thu nhập từng cá nhân hàng năm được đóng thành tập lưu tại Chi bộ Hội Chữ thập đỏ, Hội Chưc thập đỏ, Hội Đông y, Phòng Y tế;
            - Cơ quan, đơn vị gửi bản kê khai tài sản thu nhập cá nhân về Phòng Nội vụ cùng với hồ sơ đánh gái phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.
            - Chi bộ gửi bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên thuộc Huyện ủy quản lý về Ban Tổ chức Huyện ủy cùng hồ sơ đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm.
            II- Đánh giá chung
            1- Những mặt làm được
            - Công tác triển khai, quán triệt thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được thực hiện đồng bộ ở Chi bộ, cơ quan, đơn vị.
            - Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành thực hiện việc kê khai nghiêm túc, trung thực, đúng đối tượng theo yêu cầu và hướng dẫn của Thông tư.
            2- Những hạn chế, yếu kém: Không;
            3- Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém: Không;
            III- Kiến nghị, đề xuất: Không

           Trên đây là báo cáo của Chi bộ Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn về kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản./.

Nơi nhận:                                       T/M BAN CHI ỦY
- Thường trực Huyện ủy;                    BÍ THƯ
- Văn phòng Huyện ủy;
- Hội CTĐ, Hội ĐY, Phòng Y tế;        (đã ký)
- CĐCS Hội Chữ thập đỏ;
- Lưu CB.
                                                                                                    
                                                    Nguyễn Quang Sơn
Tác giả bài viết: Nguyễn Quang Sơn
Nguồn tin: Bích Thuận
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 190
  • Tháng hiện tại: 12430
  • Tổng lượt truy cập: 2346171