Banner

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động tháng 5 năm 2017 và Chương trình công tác tháng 6 năm 2017

Đăng lúc: 09-06-2017 04:11:37 PM | Đã xem: 239 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Báo cáo

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động tháng 4 năm 2017 và Chương trình công tác tháng 5 năm 2017

Đăng lúc: 04-05-2017 08:42:10 AM | Đã xem: 235 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Báo cáo

BÁO CÁO

Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung sinh hoạt chi bộ”

Đăng lúc: 25-04-2017 03:46:16 PM | Đã xem: 323 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Báo cáo

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động tháng 3 năm 2017 và Chương trình công tác tháng 4 năm 2017

Đăng lúc: 05-04-2017 04:13:29 PM | Đã xem: 263 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Báo cáo

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản

Đăng lúc: 20-03-2017 02:51:40 PM | Đã xem: 615 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Báo cáo

BÁO CÁO

Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đăng lúc: 13-03-2017 03:07:03 PM | Đã xem: 1082 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Báo cáo

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động tháng 02 năm 2017 và Chương trình công tác tháng 3 năm 2017

Đăng lúc: 13-03-2017 03:02:32 PM | Đã xem: 194 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Báo cáo

BÁO CÁO

Kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng

Đăng lúc: 16-02-2017 09:32:16 AM | Đã xem: 399 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Báo cáo

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động tháng 01 năm 2017 và Chương trình công tác tháng 02 năm 2017

Đăng lúc: 07-02-2017 04:03:16 PM | Đã xem: 354 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Báo cáo

BÁO CÁO

Tổng hợp đánh giá về nội dung thu hoạch của cán bộ, đảng viên qua học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

Đăng lúc: 07-02-2017 02:15:51 PM | Đã xem: 270 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Báo cáo
 
xemtivi
ubndnamcan

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 1715
  • Tháng hiện tại: 1793
  • Tổng lượt truy cập: 2270076